Eliezer Ben-Yehuda

Eliezer Ben-Yehuda (ivrit: אֱלִיעֶזֶר בֵּן־יְהוּדָה‬; pronounced [ʔeliˈʕezer ben jehuˈda]; tshut-sì ê miâ: Eliezer Yitzhak Perlman, 1985 nî 1 gue̍h 7 li̍t – 1923 nî 12 gue̍h 16 li̍t; hàn-gí: 艾利澤·本-耶胡達) teh Loo-si-ia tshut-sì, sî-su ha̍k-ka (lexicography) kah sin-bûn pian-tsi̍p (editing) lîn-guân. Ben-yehuda tsò tsi̍t-ê yehudim, i-sī thui-tōng ho̍k-hing ivrit tsò-uî li̍t-siông gí-giân ê lîng-hûn lîn-bu̍t. ivrit tsò-uî kháu-gí teh yehudim tiong sîng-kong ê ho̍k-ua̍h, tsú-iàu in-uī i-e̊ kū-tuā ê kòng-hèn.[1]

Eliezer Ben-Yehuda
(Ле́йзер-И́цхок Пе́рельман)
(אליעזר בן־יהודה)
Eliezer in his house in Talpiot neighbourhood (cropped).jpg
Ben-Yehuda teh kang-tsok
Chhut-sì
Eliezer Yitzhak Perlman

1858 nî 1 goe̍h 7 ji̍t(1858-01-07)
Kòe-sin 1922 nî 12 goe̍h 16 ji̍t (64 hòe)
Chit-gia̍p Sî-su ha̍k-ka
Chhut-miâ gôan-in Ivrit ê ho̍k-hing
Ang-bó͘
 • Devora Ben-Yehuda (née Jonas)
  (m. 1881 nî; d. 1891 nî)
 • Hemda Ben-Yehuda (née Jonas) (m. 1891 nî⁠–⁠1922 nî)
Kiáⁿ-jî
Eliezer Ben-Yehuda kah i-e̊ bóo Hemda, 1912 nî.
Eliezer Ben-Yehuda tsú-pian ê pò-tsuá HaZvi (uì 1884 nî kàu 1914 nî).

Ben-Yehuda bat kóng-kuè: Kèn-nā lán (we) ē-sái tńg-khi̊ ka-kī ê kòo-thóo (irredento), kèn-li̍p ka-kī ê kok-ka, ivrit tō ē-sái ho̍k-ua̍h. I-ê kiáñ: Ben-Zon Ben-Yehuda (tsit-e̊ miâ (given name) ê ì-gī (Meaning (non-linguistic)) teh ivrit sī israel ê kiáñ), sī tē-it-ê iōng hēn-tāi ê ivrit tsò-uî bó-gí ê yehudim.[2]

Tsù-káiSiu-kái

 1. Fellman, Jack. "Eliezer Ben-Yehuda:A Language Reborn". Israel Ministry of Foreign Affairs. 2010-03-21 khòaⁿ--ê. 
 2. Balint, Benjamin. "Confessions of a polyglot". Haaretz. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2009-04-14. 2010-03-21 khòaⁿ--ê. 

Tsham-khó bûn-hènSiu-kái

Ên-sin ua̍t-tho̍kSiu-kái

 • Blau, Joshua The Renaissance of Modern Hebrew and Modern Standard Arabic. Berkeley, California: University of California Press. 1981. (Eng-gí)
 • Fellman, Jack (1973). The Revival of a Classical Tongue: Eliezer Ben Yehuda and the Modern Hebrew Language. The Hague, Netherlands: Mouton. 1973. ISBN 9027924953 (Eng-gí)
 • St. John, Robert (1952). Tongue of the Prophets. The Life Story of Eliezer Ben Yehuda. Garden City, New York: Doubleday & Company Inc. ISBN 0-8371-2631-2.  (Eng-gí)
 • Lang, Yosef . The Life of Eliezer Ben Yehuda. Yad Yitzhak Ben Zvi, 2 volumes, (Hebrew). (Eng-gí)
 • Ilan Stavans, Resurrecting Hebrew. (2008). (Eng-gí)
 • Elyada, Ouzi . Hebrew Popular Journalism : Birth and Development in Ottoman Palestine, London and N.Y, Routledge, 2019 (History of Ben-Yehuda’s Press) (Eng-gí)

Tsham-ua̍tSiu-kái

Guā-pōo lên-ketSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Eliezer Ben-Yehuda