?Sei Whale
Kap lâng phēng toā-sè
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
A-kong: Eutheria
Bo̍k: Cetacea
A-bo̍k: Mysticeti
Kho: Balaenoptiidae
Sio̍k: Balaenoptera
Chéng: B. borealis
Ha̍k-miâ
Balaenoptera borealis
Lesson, 1828
Sei Hái-ang hun-pò͘ tô͘
Sei Hái-ang hun-pò͘ tô͘

Sei Hái-ang sī 1 chióng toā-hêng ê chhiu-keng. Sin-khu it-poaⁿ tn̂g 12-16 kong-chhioh (siōng tn̂g kiông beh 20 kong-chhioh), tāng 20-30 kong-tùn (45 kong-tùn--ê oân-ná ū). Goā-hêng chhin-chhiūⁿ Bryde ê Hái-ang. Chhàng-chúi ê pō͘-sò͘ sī siōng khó-khò ê khu-pia̍t pān-hoat.

Sei Hái-ang tī 20 sè-kí tiong-kî bat siū lâng thó-lia̍h, tī Lâm-ke̍k-iûⁿ hit-tah-á sí 20 bān chiah. Bo̍k-chêng sī siū kok-chè pó-hō͘ ê chéng.

SeiNorge-gí, chí Pollachius-sio̍k ê hî-á (Eng-gí pollock, coalfish).


Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Balaenoptera borealis