Wikipedia:Chhiū-á-kha

Hoan-gêng lâi chhiū-á-kha phàu-tê. Chia sī lán chham-siông Wikipedia ê ki-su̍t gī-tê, chèng-chhek, kap chhiau-chok ê só͘-chāi, hun chò 5-châng chhiū-á-kha.

Chit ia̍h m̄-sī the̍h-lâi thó-lūn--ê. Chhiáⁿ tī ē-té soán chhut sek-ha̍p ê toān-lo̍h chiah lo̍h-khì siá.

Tó-chi̍t châng chhiū-á-kha?

Edit-find-replace.svg
Chèng-chhek
khòaⁿ
Thó-lūn bo̍k-chiân chûn-chāi ia̍h-sī beh chè-tēng ê chèng-chhek

Preferences-system.svg
Ki-su̍t
khòaⁿ
Thó-lūn ki-su̍t gī-tê. Chiam-tùi wiki nńg-thé chhò-ngō͘ pò-kò, chhiáⁿ ēng Phabricator

Dialog-information on.svg
Thê-àn
khòaⁿ
Thó-lūn chham chèng-chhek bô-koan-hē ê sin thê-àn. Chhiáⁿ chham-khó: tn̂g-kî thê-àn.

Tools-hammer.svg
Siūⁿ-hoat
khòaⁿ
Hiòng siā-lí thê-chhut thê-àn chìn-chêng, tāi-seng tī chia thó-lūn khòaⁿ-māi

Help-browser.svg
Kî-thaⁿ
khòaⁿ
Hoat-piáu kî-thaⁿ siau-sit

Khòaⁿ só͘-ū chhiū-á-kha ê le̍k-sú siau-sit

Kî-thaⁿ pang-chān kap thó-lūn ê só͘-chāi
Góa siūⁿ-beh... Tó-ūi khì
...chi̍t-kóa pang-chān Pang-chān
...phêng-lūn bó͘-chi̍t phiⁿ bûn-chiuⁿ Bûn-chiuⁿ ê thó-lūn ia̍h
...khòaⁿ kî-thaⁿ Wikimedia ê kang-sū Wikimedia Meta-Wiki
...mn̄g būn-tê ia̍h-sī thê-chhut phêng-lūn Būn-tê

Moving Wikimania 2021 to a Virtual Event修改

您好. Apologies if you are not reading this message in your native language. 請協助翻譯成您使用的語言. 感謝您!

Wikimania will be a virtual event this year, and hosted by a wide group of community members. Whenever the next in-person large gathering is possible again, the ESEAP Core Organizing Team will be in charge of it. Stay tuned for more information about how you can get involved in the planning process and other aspects of the event. Please read the longer version of this announcement on wikimedia-l.

ESEAP Core Organizing Team, Wikimania Steering Committee, Wikimedia Foundation Events Team, 2021-nî 1-goe̍h 27-ji̍t (Pài 3) 15:16 (UTC)

Project Grant Open Call修改

This is the announcement for the Project Grants program open call that started on January 11, with the submission deadline of February 10, 2021.
This first open call will be focussed on Community Organizing proposals. A second open call focused on research and software proposals is scheduled from February 15 with a submission deadline of March 16, 2021.

For the Round 1 open call, we invite you to propose grant applications that fall under community development and organizing (offline and online) categories. Project Grant funds are available to support individuals, groups, and organizations to implement new experiments and proven ideas, from organizing a better process on your wiki, coordinating a campaign or editathon series to providing other support for community building. We offer the following resources to help you plan your project and complete a grant proposal:

Program officers are also available to offer individualized proposal support upon request. Contact us if you would like feedback or more information.

We are excited to see your grant ideas that will support our community and make an impact on the future of Wikimedia projects. Put your idea into motion, and submit your proposal by February 10, 2021!

Please feel free to get in touch with questions about getting started with your grant application, or about serving on the Project Grants Committee. Contact us at projectgrantsPang-bô͘:Atwikimedia.org. Please help us translate this message to your local language. MediaWiki message delivery (thó-lūn) 2021-nî 1-goe̍h 28-ji̍t (Pài 4) 08:01 (UTC)

Wiki Loves Folklore 2021 is back!修改

請協助翻譯成您使用的語言

You are humbly invited to participate in the Wiki Loves Folklore 2021 an international photography contest organized on Wikimedia Commons to document folklore and intangible cultural heritage from different regions, including, folk creative activities and many more. It is held every year from the 1st till the 28th of February.

You can help in enriching the folklore documentation on Commons from your region by taking photos, audios, videos, and submitting them in this commons contest.

Please support us in translating the project page and a banner message to help us spread the word in your native language.

Kind regards,

Wiki loves Folklore International Team

MediaWiki message delivery (thó-lūn) 2021-nî 2-goe̍h 6-ji̍t (Pài 6) 13:25 (UTC)

Feminism & Folklore 1 February - 31 March修改

請協助翻譯成您使用的語言

Greetings!

You are invited to participate in Feminism and Folklore writing contest. This year Feminism and Folklore will focus on feminism, women's biographies and gender-focused topics for the project in league with Wiki Loves Folklore gender gap focus with folk culture theme on Wikipedia. folk activities, folk games, folk cuisine, folk wear, fairy tales, folk plays, folk arts, folk religion, mythology, etc.

You can help us in enriching the folklore documentation on Wikipedia from your region by creating or improving articles centered on folklore around the world, including, but not limited to folk festivals, folk dances, folk music, women and queer personalities in folklore, folk culture (folk artists, folk dancers, folk singers, folk musicians, folk game athletes, women in mythology, women warriors in folklore, witches and witch-hunting, fairy tales and more. You can contribute to new articles or translate from the list of suggested articles here.

You can also support us in translating the project page and help us spread the word in your native language.

Learn more about the contest and prizes from our project page. Thank you.

Feminism and Folklore team,

Joy Agyepong (talk) 2021-nî 2-goe̍h 16-ji̍t (Pài 2) 02:40 (UTC)

Proposal: Set two-letter project shortcuts as alias to project namespace globally修改

請協助翻譯成您使用的語言

Hello everyone,

I apologize for posting in English. I would like to inform everyone that I created a new global request for comment (GRFC) at Meta Wiki, which may affect your project: m:Requests for comment/Set short project namespace aliases by default globally.

In this GRFC, I propose that two-project shortcuts for project names will become a default alias for the project namespace. For instance, on all Wikipedias, WP will be an alias to the Wikipedia: namespace (and similar for other projects). Full list is available in the GRFC.

This is already the case for Wikivoyages, and many individual projects asked for this alias to be implemented. I believe this makes it easier to access the materials in the project namespace, as well as creating shortcuts like WP:NPOV, as well as helps new projects to use this feature, without having to figure out how to request site configuration changes first.

As far as I can see, Wikipedia currently does not have such an alias set. This means that such an alias will be set for you, if the GRFC is accepted by the global community.

I would like to ask all community members to participate in the request for comment at Meta-Wiki, see m:Requests for comment/Set short project namespace aliases by default globally.

Please feel free to ask me if you have any questions about this proposal.

Best regards,
--Martin Urbanec (talk) 2021-nî 2-goe̍h 18-ji̍t (Pài 4) 14:13 (UTC)

Chhiáⁿ chiong thâu-ia̍h--ê "Commons:Quality images/zh-min-nan" kái chò "Commons:Quality images/nan"修改

Chhiáⁿ chiong thâu-ia̍h--ê "Commons:Quality images/zh-min-nan" kái chò "Commons:Quality images/nan". Bô hit ia̍h.--El caballero de los Leones (thó-lūn) 2021-nî 2-goe̍h 27-ji̍t (Pài 6) 05:08 (UTC)

Wikifunctions logo contest修改

2021-nî 3-goe̍h 2-ji̍t (Pài 2) 01:47 (UTC)

[Thê-àn] Kā “goân-sú” kái chò “goân-sí”修改

Bo̍k-chêng Wikipedia ê kài-bīn tang-tiong ū “khòaⁿ goân-sú lōe-iông” kah “kái goân-sú-bé” ê siá-hoat. M̄-koh “goân-sí” ê “sí (始)” bô-lūn Ē-mn̂g-ōe, Choân-chiu-ōe, Chiang-chiu-ōe, Tâi-oân-ōe thoân-thóng lóng sī tha̍k “sí”, bô tha̍k “sú”. Kā “goân-sú” kái chò “goân-sí” khah thò-tòng.--Limht (thó-lūn) 2021-nî 3-goe̍h 13-ji̍t (Pài 6) 04:40 (UTC)

Góa khì kā translatewiki.net téng-bīn ê hoan-e̍k ([1]) kái-hó--ah ([2]). Góa nā bô kì têng-tâⁿ, āu-pái kái-sin tō ē kái ēng sin hoan-e̍k. Nā ū lâng kám-kak bô thong chhiáⁿ kā kái tò-tńg. --A-lú-mih (thó-lūn) 2021-nî 3-goe̍h 13-ji̍t (Pài 6) 05:17 (UTC)

Chán! To-siā! – Kaihsu (thó-lūn) 2021-nî 6-goe̍h 17-ji̍t (Pài 4) 19:33 (UTC)

通用行為準則第二階段修改

通用行為準則(UCoC)提供所有人參與維基媒體運動以及專案時需要遵守的即可接受的行為準則。目前該準則制定進入第二階段,盡力清楚概述其執行方式,你可以在通用行為準則專案頁面中閱讀到更多整個專案的資訊。

草案委員會:徵集申請修改

維基媒體基金會目前在招募志工加入委員會來起草書寫通用準則並使其可以運行。 加入這個委員會的志工從四月底到七月底以及從十月到十一月底每週必須投入兩至六小時在其專案上。對組成該委員會來說多元性及包容性至關重要,且必須擁有在不同的經驗與經歷,如資深用戶以及新手、曾經收到活動訊息或是響應運動者,及曾經被誤控有騷擾行為之用戶。

欲知如何申請以及了解更多流程細節,請見m:通用行為準則/草案委員會

2021年社群諮詢:通知並徵求志工及翻譯人員修改

從四月五日到五月五日,我們將會與各維基專案討論如何執行通用行為準則。我們在此徵求志工翻譯關鍵資訊,並使用我們建議的關鍵問題來幫助在他們自己的語言或維基項目中主持諮詢。如果你對於擔任這些志工角色有興趣,請使用您最舒適的語言在這裡與我們聯繫

想要了解有關此工作和正在進行的其他討論的更多信息,請參見m:通用行為準則/2021 諮詢

-- Xeno (WMF) (討論) 2021-nî 4-goe̍h 5-ji̍t (Pài 1) 21:01 (UTC)

Global bot policy changes修改

Line numbering coming soon to all wikis修改

-- Johanna Strodt (WMDE) 2021-nî 4-goe̍h 12-ji̍t (Pài 1) 15:09 (UTC)

Suggested Values修改

Timur Vorkul (WMDE) 2021-nî 4-goe̍h 22-ji̍t (Pài 4) 14:09 (UTC)

Siōng-jiâu-chhī修改

有人讲上饶不一定有闽南语名称----https://en.wiktionary.org/wiki/Talk:Siōng-jiâu 我自己觉得上饶的闽南名称就是 Siōng-jiâu。 是不是这样子? 请到那个页面讨论,用英文中文闽南long e-sai --Geographyinitiative (thó-lūn) 2021-nî 4-goe̍h 30-ji̍t (Pài 5) 18:57 (UTC)

Universal Code of Conduct News – Issue 1修改

Universal Code of Conduct News
Issue 1, June 2021Read the full newsletter


Welcome to the first issue of Universal Code of Conduct News! This newsletter will help Wikimedians stay involved with the development of the new code, and will distribute relevant news, research, and upcoming events related to the UCoC.

Please note, this is the first issue of UCoC Newsletter which is delivered to all subscribers and projects as an announcement of the initiative. If you want the future issues delivered to your talk page, village pumps, or any specific pages you find appropriate, you need to subscribe here.

You can help us by translating the newsletter issues in your languages to spread the news and create awareness of the new conduct to keep our beloved community safe for all of us. Please add your name here if you want to be informed of the draft issue to translate beforehand. Your participation is valued and appreciated.

  • Affiliate consultations – Wikimedia affiliates of all sizes and types were invited to participate in the UCoC affiliate consultation throughout March and April 2021. (continue reading)
  • 2021 key consultations – The Wikimedia Foundation held enforcement key questions consultations in April and May 2021 to request input about UCoC enforcement from the broader Wikimedia community. (continue reading)
  • Roundtable discussions – The UCoC facilitation team hosted two 90-minute-long public roundtable discussions in May 2021 to discuss UCoC key enforcement questions. More conversations are scheduled. (continue reading)
  • Phase 2 drafting committee – The drafting committee for the phase 2 of the UCoC started their work on 12 May 2021. Read more about their work. (continue reading)
  • Diff blogs – The UCoC facilitators wrote several blog posts based on interesting findings and insights from each community during local project consultation that took place in the 1st quarter of 2021. (continue reading)

--MediaWiki message delivery (thó-lūn) 2021-nî 6-goe̍h 11-ji̍t (Pài 5) 23:05 (UTC)

Wikimania 2021: Individual Program Submissions修改

Dear all,

Wikimania 2021 will be hosted virtually for the first time in the event's 15-year history. Since there is no in-person host, the event is being organized by a diverse group of Wikimedia volunteers that form the Core Organizing Team (COT) for Wikimania 2021.

Event Program - Individuals or a group of individuals can submit their session proposals to be a part of the program. There will be translation support for sessions provided in a number of languages. See more information here.

Below are some links to guide you through;

Please note that the deadline for submission is 18th June 2021.

Announcements- To keep up to date with the developments around Wikimania, the COT sends out weekly updates. You can view them in the Announcement section here.

Office Hour - If you are left with questions, the COT will be hosting some office hours (in multiple languages), in multiple time-zones, to answer any programming questions that you might have. Details can be found here.

Best regards,

MediaWiki message delivery (thó-lūn) 2021-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài 3) 04:18 (UTC)

On behalf of Wikimania 2021 Core Organizing Team

Editing news 2021 #2修改

2021-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (Pài 4) 14:14 (UTC)

Server switch修改

SGrabarczuk (WMF) 2021-nî 6-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài) 01:19 (UTC)