Í-sek-lia̍t

(Tùi Í-sek-lia̍t-kok choán--lâi)

Chit-phiⁿ bûn-chiuⁿ kóng--ê sī chit-má ê kok-ka. Kî-thaⁿ ì-sù chhiáⁿ khoàⁿ: Í-sek-lia̍t (khu-pia̍t-ia̍h)

Í-sek-lia̍t-kok
מְדִינַת יִשְׂרָאֵל
Flag of Israel.svg Emblem of Israel.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Í-sek-lia̍t ê só͘-chāi
Í-sek-lia̍t ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Jerusalem
Bīn-chek
  • Kok-thó͘ bīn-chek: 20,770 km² pâi sè-kài tē-149 miâ
Jîn-bîn seng-oa̍h
Jîn-kháu
  • Chóng jîn-kháu: 7,412,200 lâng 2008 nî phó͘-chhâ, pâi sè-kài tē 99 miâ
  • Jîn-kháu bi̍t-tō͘: 387.63 lâng/km2 2008 nî , pâi sè-kài tē 34 miâ
Chèng-tī bûn-hoà
Léng-tō-jîn

Í-sek-lia̍t-kok (以色列國, Hi-pek-lâi-gí: מדינת ישראל (Yisrael); A-la-pek-gí: دولة اسرائيل ) , Sai-lâm-a ê kok-ka, chú-iàu ê hái-hoāⁿ oá Tē-tiong-hái, lēng-gōa lâm-pō͘ chi̍t-sió-pō͘-hūn ê hái-hoāⁿ oá Aqaba-oan. Israel ê siú-to͘Jerusalem, m̄-koh ūi-tio̍h an-choân kap phiah-bián cheng-gī, tāi-pō͘-hūn ê kok-ka lóng chiong tāi-sài-koán siat-tiàm Tel Aviv, Í-sek-lia̍t chē-chē ê chèng-hú tan-ūi mā siat-tiàm chiā.

Palestine ê Gaza Tē-tāi kap Iok-tàn Hô Sai-kîⁿ (Cisjordan) hiān-chú-sî sī Í-sek-lia̍t só͘ khòng-chè.

Ki-pún-chu-liāuSiu-kái

Siong-koan ê bûn-chiuⁿSiu-kái