chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 15 sè-kí | 16 sè-kí | 17 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1550 nî-tāi | 1560 nî-tāi | 1570 nî-tāi | 1580 nî-tāi | 1590 nî-tāi | 1600 nî-tāi | 1610 nî-tāi
: 1575 nî | 1576 nî | 1577 nî | 1578 nî | 1579 nî | 1580 nî | 1581 nî | 1582 nî | 1583 nî | 1584 nî | 1585 nî
1580 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-báu
kàu
Keng-sîn
Gregorius le̍k 1580 nî
MDLXXX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 10 kang
Hu̍t-le̍k 2124 nî
Tō-kàu-le̍k 4277 nî
Hoê-le̍k 988~989
Hông-kì 2240 nî
Tân-kì 3913 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5340~5341
Se-chōng-le̍k im thó͘ thò͘ (sa mo yos)
kàu
iông thih lêng (lcags pho 'brug)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1635 – 1636
- Shaka Samvat 1502 – 1503
Iran le̍k 958 – 959
Runic le̍k 1830
Assyria le̍k 6330 nî
Ethiopia le̍k 1574~1575

1580 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1580 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái