chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 8 sè-kí | 9 sè-kí | 10 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 850 nî-tāi | 860 nî-tāi | 870 nî-tāi | 880 nî-tāi | 890 nî-tāi | 900 nî-tāi | 910 nî-tāi
: 878 nî | 879 nî | 880 nî | 881 nî | 882 nî | 883 nî | 884 nî | 885 nî | 886 nî | 887 nî | 888 nî
883 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Jîm-în
kàu
Kùi-báu
Gregorius le̍k 883 nî
DCCCLXXXIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1427 nî
Tō-kàu-le̍k 3580 nî
Hoê-le̍k 269~270
Hông-kì 1543 nî
Tân-kì 3216 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4643~4644


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 938 – 939
- Shaka Samvat 805 – 806
Iran le̍k 261 – 262
Runic le̍k 1133
Assyria le̍k 5633 nî
Ethiopia le̍k 877~878

883 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-jī.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Kok-ka léng-tō-chiáSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 883 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 883 nî