NevadaBí-kok ê chi̍t-ê chiu. I ê siú-húCarson City, siāng toā ê siâⁿ-chhī sī Las Vegas.

Nevada Chiu
State of Nevada
Flag of Nevada State seal of Nevada
Chiu-kî Chiu-chiong
Chhiok-hō: Silver State (koan-hong);
Sagebrush State; Battle Born State
Piau-gí: All for Our Country
Map of the United States with Nevada highlighted
Map of the United States with Nevada highlighted
Koan-hong gí-giân Hoat-lu̍t-siōng: Bô
Sū-si̍t-siōng: Eng-gí
Chū-bîn chheng-ho͘ Nevadan
Siú-hú Carson City
Siāng-tōa siâⁿ-chhī Las Vegas
Siāng-tōa to͘-hōe Las Vegas–Paradise, NV MSA
(Clark County)
Bīn-chek Pâi-miâ tē-7
 • Ha̍p-kè 110,577 sq mi
(286,380 km2)
 • Tang-sai khoah 322 lí (519 km)
 • Lâm-pak khoah 492 lí (787 km)
 • % chúi-bīn 0.72
 • Hūi-tō͘ 35° N kàu 42° N
 • Keng-tō͘ 114° 2′ W kàu 120° W
Jîn-kháu Pâi-miâ tē-34
 • Ha̍p-kè 2,940,058 (2016 est.)[1]
 • Bi̍t-tō͘ 26.8/sq mi  (10.3/km2)
Pâi-miâ tē-42
 • Hō͘-kháu siu-ji̍p tiong-ta̍t $52,008 [2] (tē-34)
Koân-tō͘
 • Ko-tiám Boundary Soaⁿ-chiam[3][4][5][lower-alpha 1]
13,147 ft (4007.1 m)
 • Pêng-kin 5,500 ft  (1680 m)
 • Kē-tiámColorado Kang óa California border[4][5]
481 ft (147 m)
Siat chiu chìn-chêng Nevada Territory, Utah Territory, New Mexico Territory
Sin chiu seng-li̍p 1864 nî 10 goe̍h 31 ji̍t (tē-36)
Chiu-tiúⁿ Brian Sandoval (R)
Hù-chiu-tiúⁿ Mark Hutchison (R)
Li̍p-hoat Nevada Legislature
 • Siōng-gī-īⁿ Chham-gī-hōe
 • Hā-gī-īⁿ Chiòng-gī-hōe
Chham-gī-goân Dean Heller (R)
Catherine Cortez Masto (D)
Chiòng-gī-īⁿ tāi-piáu 1: Dina Titus (D)
2: Mark Amodei (R)
3: Jacky Rosen (D)
4: Ruben Kihuen (D) (lia̍t-toaⁿ)
Sî-khu  
 • state Pacific: UTC −8/−7
 • West Wendover Mountain: UTC −7/−6
ISO 3166 US-NV
Kán-siá NV, Nev.
Bāng-chām www.nv.gov

Tē-miâ

siu-kái

Nevada chit jī sī tùi Se-pan-gâ-gí nevada (ho͘-im: [neˈβaða]) chioh--lâi-ê, ì-sù sī "khàm seh--ê", goân-té hō tī soaⁿ-miâ Sierra Nevada, ì-sù sī "khàm seh ê soaⁿ-tē".

Tē-lí

siu-kái

Tōa-hūn ê Nevada lóng ūi tī leh té-lí-ha̍k siōng ê Lap-tē kap Soaⁿ-tē Tē-hng (Basin and Range Province), chiu lâi ū kúi-a chōa lâm-pak hong-hiòng ê soaⁿ-lêng.

Le̍k-sú

siu-kái

Francisco Garcés sī thâu chi̍t ūi chìn-ji̍p pún tē-khu ê Au-chiu-lâng. Nevada kha-chá sī Se-pan-gâ Tè-kok ê Sin Se-pan-gâ léng-thó͘ chi̍t pō͘-hūn, 1804 nî ê sî, hun hō͘ Téng California (Alta California) koán-lí. Kàu 1821 nî, Mexico To̍k-li̍p Chiàn-cheng sî-kî hō͘ Mexico ōe chò chi̍t khu léng-thó͘. Liáu-āu, ū 1827 nî Jedediah Smith kòe Las Vegas Valley; koh ū Peter Skene Ogden tī 1828 nî iân Humboldt Hô lú-hêng.

Kàu 1847 nî ê sî, Mormon kàu-tô͘ kiàn-li̍p Deseret Chiu ê sî-chūn, in mā chú-tiuⁿ liáu kui-ê Nevada tē-hng. 1855 nî, William Bringhurst kap 29 miâ ê Mormon thoân-tō tùi Utah kòe pún tē-khu óa-kīn Las Vegas ê só͘-chāi khí siâⁿ, it-ti̍t khòng-chè kàu 1859 nî chó-iū.

Bí-kok Mexico Chiàn-cheng liáu-āu nn̄g kok chhiam-tēng Guadalupe-Hidalgo Tiâu-iok, chō-sêng Mexico ùi 1848 nî sit-khí Téng California. Bí-kok soah siat pún tē-hng chò léng-thó͘ lâi koán-lí. 1850 nî Utah Léng-thó͘ sêng-li̍p ê sî, Nevada sī lāi-té chi̍t pō͘-hūn, kàu 1861 nî 3 goe̍h 2 hō, Nevada Léng-thó͘ kiàn-li̍p.

 
Goân-lâi Nevada kap āu-lâi hoān-ûi pí-kàu, nâ-sek sī 1861 nî ê sî-chūn.

Ùi 1864 nî, Nevada sin siat chò Bí-kok tē-36 chiu, jî-chhiá sui ē-tàng chham-ka chóng-thóng kap kok-hōe soán-kí, hit tong-sî tú hó sī Abraham Lincoln chú-pīn beh soán liân-jīm. 1866 nî ê sî, pún chiu sin ka-ji̍p tang-pêng pún-lâi sio̍k Utah Léng-thó͘ ê thó͘-tē. Kàu 1867 nî 1 goe̍h 18, koh tùi Arizona Léng-thó͘ sin siu chi̍t pō͘-hūn, goân-sêng kin-á-ji̍t Nevada ê hoān-ûi.

Ū chi̍t chām khòng-gia̍p ùi Nevada ê keng-chè chin tiōng-iàu, chi-chhî liáu pún tē-hng ê sán-gia̍p, m̄ koh kàu 19 sè-kí bóe-kî, khòng-gia̍p kap jîn-kháu lóng chiām-chiām soe-lám khì. Chóng-sī kòe ka 1900 nî í-āu, Tonopah, Goldfield kap Rhyolite téng gîn-khòng ê khai-hoat, koh chi̍t kái chin-ka Nevada ê jîn-kháu.

Ùi chi̍t kóa khòng-siâⁿ, put siū koán-lí ê poa̍h-kiáu oa̍h-tāng í-keng chin phó͘-phiàn. Sui-jiân tī 1909 nî hō͘ choân-kok ê hoán kiáu hān-chè; kàu 1931 nî ê Gōa Siau-tiâu sî-kî, koh têng-sin hong ha̍p-hoat-hòa. Bô lōa kú, liân-pang chéng-hú chún-pī beh ùi Nevada khí-siat sin chúi-pà, ia̍h chiō sī hiān-chāi ê Hoover Chúi-pà.

1951 nî 1 goe̍h 11, Las Vegas ê sai-pak-pêng 105 kong-lí ê tē-tiám, khai-siat liáu chi̍t ūi hu̍t-chú bú-khì chhì-giām-tiûⁿ, ia̍h chiō sī Nevada Chhì-giām-tē (Nevada Test Site). Siāng bóe chi̍t kài ê tāi-khì-chân chhì-giām (tē-bīn í-siōng ê hu̍t-chú chà-tàn po̍k-chà) sī 1962 nî 7 goe̍h 17; siāng bóe pái ê tē-hā chhì-giām sī 1992 nî 9 goe̍h 23.

Jîn-kháu

siu-kái
 
Jîn-kháu bi̍t-tō͘ hun-pò͘ tē-tô͘.

Chiàu Bí-kok Phó͘-cha Kio̍k ê ko͘-sǹg, 2016 nî 7 goe̍h 1 ji̍t ê Nevada ū jîn-kháu 2,940,058, pí 2010 nî ê phó͘-cha ke 239,367 lâng, siong-tong ke 8.86%.[6]

Cho̍k-hē

siu-kái

Kàu 2016 nî 7 goe̍h 1 ji̍t ê ko͘-sǹg ûi chí, Nevada ê Pe̍h-lâng (White) chiàm 75.1% (hui Se-pan-gâ-hē Pe̍h-lâng chiàm lāi-bīn 49.9%), O͘-lâng ia̍h Hui-chiu-hē Bí-kok-lâng chiàm 9.6%, A-chiu-hē chiàm 8.7%, Bí-kok Indian ia̍h Alaska Chāi-tē (American Indian or Alaska Native) chiàm 1.6, koh ū 0.8% ê Chāi-tē Hawaii lâng kap kî-tha Thài-pêng-iûⁿ Tó-sū-lâng. Tī thong chiu ê jîn-kháu-lāi-bīn, Se-pan-gâ-hē chiàm 28.5%.[7]

Keng-chè

siu-kái

Nevada tī 2014 nî ê chiu-lāi seng-sán chóng-gia̍h sī 135,038 pa̍h-bān bí-kim.[8] Chiàu 2015 nî ê chu-liāu, pún chiu siāng-chē lâng chò ê khang-khòe sī chia̍h-tòa ho̍k-bū (accommodation and food services) sán-gia̍p.[9]

Chù-kái

siu-kái
  1. Boundary Soaⁿ-chiam sī kap California hong-bīn ê Montgomery Soaⁿ-chiam liân chò-hóe, sī ê Montgomery chhù-soaⁿ-chiam (sub-peak); nā sī ēng kui lia̍p soaⁿ lâi sǹg, Nevada siāng koân ê tio̍k-li̍p soaⁿ-thé sī Wheeler Soaⁿ-chiam.

Chham-khó

siu-kái
  1. "Population and Housing Unit Estimates". U.S. Census Bureau. June 22, 2017. June 22, 2017 khòaⁿ--ê. 
  2. "Median Annual Household Income". The Henry J. Kaiser Family Foundation. December 9, 2016 khòaⁿ--ê. 
  3. "Boundary". NGS data sheet. U.S. National Geodetic Survey. October 20, 2011 khòaⁿ--ê. 
  4. 4.0 4.1 "Elevations and Distances in the United States". United States Geological Survey. 2001. goân-loē-iông tī October 15, 2011 hőng khó͘-pih. October 24, 2011 khòaⁿ--ê. 
  5. 5.0 5.1 Elevation adjusted to North American Vertical Datum of 1988.
  6. "Annual Estimates of the Resident Population for the United States, Regions, States, and Puerto Rico: April 1, 2010 to July 1, 2016 (NST-EST2016-01)" (xlsx). U.S. Census Bureau. December 20, 2016. December 31, 2016 khòaⁿ--ê. 
  7. "Nevada". State & County QuickFacts. U.S. Census Bureau. July 1, 2016. July 3, 2017 khòaⁿ--ê. 
  8. Total Gross Domestic Product by State for Nevada, FRED.
  9. "Major industries with highest employment, by state, 1990-2015". Bureau of Labor Statistics. U.S. Bureau of Labor Statistics. 2016-08-05. 2017-01-23 khòaⁿ--ê.