Chhoē chhut kòng-hiànHiànAm
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

2021-nî 12-goe̍h 28-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 7-goe̍h 18-ji̍t (Pài-la̍k)

2019-nî 5-goe̍h 16-ji̍t (Pài-sì)

2019-nî 4-goe̍h 25-ji̍t (Pài-sì)

2018-nî 10-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2018-nî 7-goe̍h 7-ji̍t (Pài-la̍k)

2018-nî 6-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2018-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Pài-saⁿ)

2018-nî 4-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 10-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 9-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 9-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 7-goe̍h 4-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 6-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 4-goe̍h 10-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 3-goe̍h 17-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 3-goe̍h 3-ji̍t (Pài-gō͘)

2017-nî 3-goe̍h 2-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 1-goe̍h 17-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 12-goe̍h 20-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 12-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 11-goe̍h 29-ji̍t (Pài-jī)

2016-nî 11-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 11-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 11-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

(Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).