chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 1 sè-kí | 2 sè-kí | 3 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 90 nî-tāi | 100 nî-tāi | 110 nî-tāi | 120 nî-tāi | 130 nî-tāi | 140 nî-tāi | 150 nî-tāi
: 118 nî | 119 nî | 120 nî | 121 nî | 122 nî | 123 nî | 124 nî | 125 nî | 126 nî | 127 nî | 128 nî
123 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Jîm-sut
kàu
Kùi-hāi
Gregorius le̍k 123 nî
CXXIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -1 kang
Hu̍t-le̍k 667 nî
Tō-kàu-le̍k 2820 nî
Hoê-le̍k 515 BH~514 BH
Hông-kì 783 nî
Tân-kì 2456 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3883~3884


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 178 – 179
- Shaka Samvat 45 – 46
Iran le̍k -499 – -498
Runic le̍k 373
Assyria le̍k 4873 nî
Ethiopia le̍k 117~118

123 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-sì.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Kok-ka léng-tō-chiáSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 123 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 123 nî