chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 12 sè-kí | 13 sè-kí | 14 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1260 nî-tāi | 1270 nî-tāi | 1280 nî-tāi | 1290 nî-tāi | 1300 nî-tāi | 1310 nî-tāi | 1320 nî-tāi
: 1285 nî | 1286 nî | 1287 nî | 1288 nî | 1289 nî | 1290 nî | 1291 nî | 1292 nî | 1293 nî | 1294 nî | 1295 nî
1290 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-thiú
kàu
Keng-în
Gregorius le̍k 1290 nî
MCCXC
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 7 kang
Hu̍t-le̍k 1834 nî
Tō-kàu-le̍k 3987 nî
Hoê-le̍k 689~690
Hông-kì 1950 nî
Tân-kì 3623 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5050~5051
Se-chōng-le̍k im thó͘ gû (sa mo glang)
kàu
iông thih hó͘ (lcags pho stag)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1345 – 1346
- Shaka Samvat 1212 – 1213
Iran le̍k 668 – 669
Runic le̍k 1540
Assyria le̍k 6040 nî
Ethiopia le̍k 1284~1285

1290 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1290 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái