chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 7 sè-kí | 8 sè-kí | 9 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 700 nî-tāi | 710 nî-tāi | 720 nî-tāi | 730 nî-tāi | 740 nî-tāi | 750 nî-tāi | 760 nî-tāi
: 730 nî | 731 nî | 732 nî | 733 nî | 734 nî | 735 nî | 736 nî | 737 nî | 738 nî | 739 nî | 740 nî
735 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-sut
kàu
It-hāi
Gregorius le̍k 735 nî
DCCXXXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1279 nî
Tō-kàu-le̍k 3432 nî
Hoê-le̍k 117~118
Hông-kì 1395 nî
Tân-kì 3068 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4495~4496


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 790 – 791
- Shaka Samvat 657 – 658
Iran le̍k 113 – 114
Runic le̍k 985
Assyria le̍k 5485 nî
Ethiopia le̍k 729~730

735 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 735 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 735 nî