chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 8 sè-kí | 9 sè-kí | 10 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 830 nî-tāi | 840 nî-tāi | 850 nî-tāi | 860 nî-tāi | 870 nî-tāi | 880 nî-tāi | 890 nî-tāi
: 858 nî | 859 nî | 860 nî | 861 nî | 862 nî | 863 nî | 864 nî | 865 nî | 866 nî | 867 nî | 868 nî
863 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Jîm-ngó͘
kàu
Kùi-bī
Gregorius le̍k 863 nî
DCCCLXIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1407 nî
Tō-kàu-le̍k 3560 nî
Hoê-le̍k 249~250
Hông-kì 1523 nî
Tân-kì 3196 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4623~4624


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 918 – 919
- Shaka Samvat 785 – 786
Iran le̍k 241 – 242
Runic le̍k 1113
Assyria le̍k 5613 nî
Ethiopia le̍k 857~858

863 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 863 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 863 nî