chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 8 sè-kí | 9 sè-kí | 10 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 830 nî-tāi | 840 nî-tāi | 850 nî-tāi | 860 nî-tāi | 870 nî-tāi | 880 nî-tāi | 890 nî-tāi
: 860 nî | 861 nî | 862 nî | 863 nî | 864 nî | 865 nî | 866 nî | 867 nî | 868 nî | 869 nî | 870 nî
865 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-sin
kàu
It-iú
Gregorius le̍k 865 nî
DCCCLXV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1409 nî
Tō-kàu-le̍k 3562 nî
Hoê-le̍k 251~252
Hông-kì 1525 nî
Tân-kì 3198 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4625~4626


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 920 – 921
- Shaka Samvat 787 – 788
Iran le̍k 243 – 244
Runic le̍k 1115
Assyria le̍k 5615 nî
Ethiopia le̍k 859~860

865 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 865 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 865 nî