chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 8 sè-kí | 9 sè-kí | 10 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 840 nî-tāi | 850 nî-tāi | 860 nî-tāi | 870 nî-tāi | 880 nî-tāi | 890 nî-tāi | 900 nî-tāi
: 868 nî | 869 nî | 870 nî | 871 nî | 872 nî | 873 nî | 874 nî | 875 nî | 876 nî | 877 nî | 878 nî
873 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Jîm-sîn
kàu
Kùi-sū
Gregorius le̍k 873 nî
DCCCLXXIII
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1417 nî
Tō-kàu-le̍k 3570 nî
Hoê-le̍k 259~260
Hông-kì 1533 nî
Tân-kì 3206 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4633~4634


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 928 – 929
- Shaka Samvat 795 – 796
Iran le̍k 251 – 252
Runic le̍k 1123
Assyria le̍k 5623 nî
Ethiopia le̍k 867~868

873 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-sì.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 873 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 873 nî