chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 9 sè-kí | 10 sè-kí | 11 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 910 nî-tāi | 920 nî-tāi | 930 nî-tāi | 940 nî-tāi | 950 nî-tāi | 960 nî-tāi | 970 nî-tāi
: 940 nî | 941 nî | 942 nî | 943 nî | 944 nî | 945 nî | 946 nî | 947 nî | 948 nî | 949 nî | 950 nî
945 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kap-sîn
kàu
It-sū
Gregorius le̍k 945 nî
CMXLV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 5 kang
Hu̍t-le̍k 1489 nî
Tō-kàu-le̍k 3642 nî
Hoê-le̍k 333~334
Hông-kì 1605 nî
Tân-kì 3278 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4705~4706


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1000 – 1001
- Shaka Samvat 867 – 868
Iran le̍k 323 – 324
Runic le̍k 1195
Assyria le̍k 5695 nî
Ethiopia le̍k 939~940

945 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 945 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Bô ji̍t-kî siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 945 nî