chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 9 sè-kí | 10 sè-kí | 11 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 910 nî-tāi | 920 nî-tāi | 930 nî-tāi | 940 nî-tāi | 950 nî-tāi | 960 nî-tāi | 970 nî-tāi
: 936 nî | 937 nî | 938 nî | 939 nî | 940 nî | 941 nî | 942 nî | 943 nî | 944 nî | 945 nî | 946 nî
941 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-chú
kàu
Sin-thiú
Gregorius le̍k 941 nî
CMXLI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 5 kang
Hu̍t-le̍k 1485 nî
Tō-kàu-le̍k 3638 nî
Hoê-le̍k 329~330
Hông-kì 1601 nî
Tân-kì 3274 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4701~4702


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 996 – 997
- Shaka Samvat 863 – 864
Iran le̍k 319 – 320
Runic le̍k 1191
Assyria le̍k 5691 nî
Ethiopia le̍k 935~936

941 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 941 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 941 nî