943 nî

Sè-kí: 9 sè-kí · 10 sè-kí · 11 sè-kí
Nî-tāi: 920 nî-tāi 930 nî-tāi · 940 nî-tāi · 950 nî-tāi 960 nî-tāi
: 938 939 940 941 942 · 943 nî · 944 945 946 947 948

Sū-kiāⁿ修改

Jîn-bu̍t修改

Chhut-sì修改

Bô ji̍t-kî修改

  • Edgar, Eng-lân Ông-kok chèng-tī-chiá. Eng-lân kun-chú. 975 nî kòe-sin.

Kòe-sin修改

Siong-koan修改

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 943 nî