Crocodylinae

Crocodylinaepâ-thiông lāi-bīn pun tī kho̍k-hî (Crocodilia) hit bo̍k ē-té ê chi̍t-ê a-kho, mā hō chò chiàⁿ kho̍k-hî (Eng-gí: true crocodiles), in seng-oa̍h tī A-chiu, Hui-chiu, Bí-chiu kap Ò-chiu ê jia̍t-tāi só͘-chāi.

Crocodylinae
Sî-kan hoān-ûi: EoceneHolocene, 55–0 Ma
Nile crocodile head.jpg
Ni-lô-hô kho̍k-hî (Crocodylus niloticus)
Pangil Crocodile Park Davao City.jpg
Kiâm-chúi kho̍k-hî (Crocodylus porosus)
Kho-ha̍k hun-lūi e
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Reptilia
Bo̍k: Crocodilia
Kho: Crocodylidae
A-kho: Crocodylinae
Cuvier, 1807
Bô͘-sek chéng
Crocodylus niloticus
Laurenti, 1768
Sio̍k