Khu-pia̍t: Hui-chiu lâm-pêng ê khu-he̍k sī Lâm Hui-chiu
Lâm-hui Kiōng-hô-kok
Republic of South Africa

iRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika
iRiphabliki yomZantsi Afrika
Republiek van Suid-Afrika
Repabliki ya Afrika-Borwa
Rephaboliki ya Aforika Borwa
Rephaboliki ya Afrika Borwa
Riphabliki ra Afrika Dzonga
iRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika
Riphabuḽiki ya Afurika Tshipembe
iRiphabliki yeSewula Afrika

Flag of South Africa.svg Coat of arms of South Africa (heraldic).svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Lâm-hui-kok ê só͘-chāi
Lâm-hui-kok ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Cape Town (li̍p-hoat)
Pretoria (hêng-chèng)
Bloemfontein (su-hoat)
Bīn-chek
  • Kok-thó͘ bīn-chek: 1,221,037 km² pâi sè-kài tē-25 miâ
Jîn-bîn seng-oa̍h
Jîn-kháu
Chèng-tī bûn-hoà
Léng-tō-jîn

Lâm-hui Kiōng-hô-kok (Afrikaans-gí: Republiek van Suid-Afrika; Eng-gí: Republic of South Africa; Zulu-gí: IRiphabliki yaseNingizimu Afrika) sī tī lâm Hui-chiu boé-liu ê kok-ka. Pak-hong ū Namibia, Botswana, Zimbabwe; tang-pak-hong ū Mozambique, Swaziland. Lesotho oân-choân pau tī Lâm-hui ê kok-kài lāi-té.

Ki-pún chu-liāuSiu-kái

Siang-koan ê bûn-chiuⁿSiu-kái

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: South Africa