chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 1 sè-kí | 2 sè-kí | 3 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 110 nî-tāi | 120 nî-tāi | 130 nî-tāi | 140 nî-tāi | 150 nî-tāi | 160 nî-tāi | 170 nî-tāi
: 135 nî | 136 nî | 137 nî | 138 nî | 139 nî | 140 nî | 141 nî | 142 nî | 143 nî | 144 nî | 145 nî
140 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-báu
kàu
Keng-sîn
Gregorius le̍k 140 nî
CXL
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -1 kang
Hu̍t-le̍k 684 nî
Tō-kàu-le̍k 2837 nî
Hoê-le̍k 497 BH~496 BH
Hông-kì 800 nî
Tân-kì 2473 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3900~3901


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 195 – 196
- Shaka Samvat 62 – 63
Iran le̍k -482 – -481
Runic le̍k 390
Assyria le̍k 4890 nî
Ethiopia le̍k 134~135

140 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-sì.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 140 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 140 nî