chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 1 sè-kí | 2 sè-kí | 3 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 110 nî-tāi | 120 nî-tāi | 130 nî-tāi | 140 nî-tāi | 150 nî-tāi | 160 nî-tāi | 170 nî-tāi
: 136 nî | 137 nî | 138 nî | 139 nî | 140 nî | 141 nî | 142 nî | 143 nî | 144 nî | 145 nî | 146 nî
141 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-sîn
kàu
Sin-sū
Gregorius le̍k 141 nî
CXLI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá -1 kang
Hu̍t-le̍k 685 nî
Tō-kàu-le̍k 2838 nî
Hoê-le̍k 496 BH~495 BH
Hông-kì 801 nî
Tân-kì 2474 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 3901~3902


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 196 – 197
- Shaka Samvat 63 – 64
Iran le̍k -481 – -480
Runic le̍k 391
Assyria le̍k 4891 nî
Ethiopia le̍k 135~136

141 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 141 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 141 nî