chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 8 sè-kí | 9 sè-kí | 10 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 800 nî-tāi | 810 nî-tāi | 820 nî-tāi | 830 nî-tāi | 840 nî-tāi | 850 nî-tāi | 860 nî-tāi
: 826 nî | 827 nî | 828 nî | 829 nî | 830 nî | 831 nî | 832 nî | 833 nî | 834 nî | 835 nî | 836 nî
831 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-sut
kàu
Sin-hāi
Gregorius le̍k 831 nî
DCCCXXXI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1375 nî
Tō-kàu-le̍k 3528 nî
Hoê-le̍k 216~217
Hông-kì 1491 nî
Tân-kì 3164 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4591~4592


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 886 – 887
- Shaka Samvat 753 – 754
Iran le̍k 209 – 210
Runic le̍k 1081
Assyria le̍k 5581 nî
Ethiopia le̍k 825~826

831 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī lé-pài-ji̍t.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Kok-ka léng-tō-chiáSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 831 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 831 nî