North CarolinaBí-kok ê chi̍t-ê chiu, jîn-kháu tāi-iok ū 8,049,313, pâi-miâ tē 10. I ê siú-húRaleigh, siāng-tōa ê siâⁿ-chhī sī Charlotte.

North Carolina Chiu
State of North Carolina
Flag of North Carolina State seal of North Carolina
Chiu-kî Chiu-chiong
Chhiok-hō: Old North State; Tar Heel State
Piau-gí: Esse quam videri: "To be, rather than to seem" (official); First in Flight: First in Freedom
Map of the United States with North Carolina highlighted
Map of the United States with North Carolina highlighted
Koan-hong gí-giân Eng-gí[1]
Liû-thong gí-giân

2000 nî ê sî

 • English 90.70%
 • Spanish 6.18%[2]
Chū-bîn chheng-ho͘ North Carolinian (official);
Tar Heel (colloquial)
Siú-hú Raleigh
Siāng-tōa siâⁿ-chhī Charlotte
Siāng-tōa to͘-hōe Charlotte metro area
Bīn-chek Pâi-miâ tē-28
 • Ha̍p-kè 53,819 sq mi
(139,390 km2)
 • Tang-sai khoah 170 lí (261 km)
 • Lâm-pak khoah 560[3] lí (901 km)
 • % chúi-bīn 9.5
 • Hūi-tō͘ 33° 50′ N to 36° 35′ N
 • Keng-tō͘ 75° 28′ W to 84° 19′ W
Jîn-kháu Pâi-miâ tē-9
 • Ha̍p-kè 10,146,788 (2016 est.)[4]
 • Bi̍t-tō͘ 208.7/sq mi  (80.6/km2)
Pâi-miâ tē-15
 • Hō͘-kháu siu-ji̍p tiong-ta̍t $50,797 [5] (tē-38)
Koân-tō͘
 • Ko-tiám Mount Mitchell[6][7]
6,684 ft (2037 m)
 • Pêng-kin 700 ft  (210 m)
 • Kē-tiám Tāi-se-iûⁿ[6]
sea level
Siat chiu chìn-chêng North Carolina Séng
Sin chiu seng-li̍p November 21, 1789 (tē-12)
Chiu-tiúⁿ Roy Cooper (D)
Hù-chiu-tiúⁿ Dan Forest (R)
Li̍p-hoat General Assembly
 • Siōng-gī-īⁿ Senate
 • Hā-gī-īⁿ House of Representatives
Chham-gī-goân Richard Burr (R)
Thom Tillis (R)
Chiòng-gī-īⁿ tāi-piáu 10 Republicans
3 Democrats (lia̍t-toaⁿ)
Sî-khu Eastern: UTC -5/-4
ISO 3166 US-NC
Kán-siá NC, N.C.
Bāng-chām www.nc.gov

Tē-hō-miâ

siu-kái

"Carolina" ji̍t jī sī Eng-lân Ông Charles 2-sè hō--ê, sī beh êng-hián i-ê lāu-pē Charles 1-sè. 1710 nî goân Carolina si̍t-bîn-tē thiah chò nn̄g hūn, North Carolina ("Pak Carolina") kap South Carolina ("Lâm Carolina").

Tē-lí

siu-kái

North Carolina ê lâm-pêng sī South Carolina, sai-lâm-pêng sī Georgia, sai-pêng sī Tennessee, pak-pêng sī Virginia, hiòng-tang sī Tāi-se-iûⁿ.

Pún chiu ē-tàng hun chò saⁿ-ê chú-iàu ê tē-lí tē-he̍k: Tāi-se-iûⁿ hái-kîⁿ pêⁿ-po͘ sī chiàm tī tang-pō͘; tiong-ion Piedmont tē-he̍k, kap sai-pêng sǹg Appalachia Soaⁿ-tē chi̍t hūn ê Soaⁿ-tē tē-he̍k. Hái-kîⁿ pêⁿ-po͘ tē-hng koh hâm Outer Banks, sī chi̍t lia̍t kīn-hái ê khun-sin khoán tó-sū (barrier island), Tidewater khu, kap lio̍k-tē pêⁿ-po͘.

Le̍k-sú

siu-kái

Chiu lāi óa tiong-lâm-pō͘ ê Hardway Tē-tiám (Hardaway Site), sī tī North Carolina hông hoat-kiàn siāng chá jîn-lūi chng-siā. In só͘ sio̍k ê sî-kan khó-lêng sī 1 bān tang chêng. Tùi Chêng 1000 nî kàu Au-chiu-lâng lâi kàu chìn-chêng, chi̍t ūi sī sio̍k tī khó-kó͘-ha̍k siōng só͘ hō ê Woodland sî-kî, tong-sî í-keng ū ún-tēng ê lông-gia̍p.

Siāng chá ji̍p North Carolina ê Au-chiu thàm-hiám-chiá khó-lêng sī 1524 nî Giovanni da Verrazzano chhōa-thâu--ê. I sī Hoat-kok siong-gia̍p-chiá chhiàn ê Italia Firenze ê lâng, tong-sî sī phài i chhōe thàng hiòng Lyon siâⁿ ê chhâm-si liāu bō͘-e̍k lō͘-sòaⁿ. Kàu 1526 nî ê sî, koh ū Lucas Vázquez de Ayllón niá-chhōa ê Se-pan-gâ si̍t-bîn-chiá tùi Hispaniola kòe-khì, tī in só͘ hō ê "Jordan Hô" (Rio Jordan, khó-lêng sī kin-á-ji̍t Cape Fear Hô) hái-kháu chiūⁿ hōaⁿ. In chi̍t chiah chûn chiūⁿ-lòa chō-sêng bē-chió sún-sit, tè-bé si̍t-bîn sit-pāi.

Eng-kok lâng tī Pak Bí-chiu siāng chá chi̍t kái kiàn-li̍p ê si̍t-bîn-tē ê chhì-hiám sī tī 1584 nî khai-sait ê Roanoke Si̍t-bîn-tē, sī Walter Raleigh chhōa-thâu tī Roanoke Tó kiàn-li̍p--ê, kòe bô lōa kú koh chiō hông hòe-khì. 1587 nî, sin chi̍t kái chûn-tūi koh tī chia têng-sin kiàn-siat si̍t-bîn-tē. Siū tio̍h Se-pan-gâ Chiàn-cheng ê éng-hióng, Eng-lân kòe kàu 1590 nî khah thang chài-chhù chiap-chhiok Roanoke, m̄-koh hit chūn hoat-kiàn chit ūi í-keng hông koh chi̍t pái hông hòe-khì.

1629 nî, Eng-lân ê si̍t-bîn-tē Carolina Séng (Province of Carolina) sêng-li̍p. 1650 nî-tāi kàu 1660 nî-tāi chi kan, Eng-lân-lâng ûi chú ê chi̍t kóa khui-khún-chiá tùi Virginia sóa kòe North Carolina tē-khu. 1729 nî, North Carolina kái chò ông-niá si̍t-bîn-tē (crown colony).

1776 nî 4 goe̍h 12 ji̍t, North Carolina piàn chò sī thâu-chi̍t-ê khak-tēng tāi-piáu tī Tāi-lio̍k Hōe-gī tâu-phiò chi-chhî tùi Eng-kok Ông-khoân to̍k-li̍p ê si̍t-bîn-tē. Tong-sî in sī keng-kòe North Carolina Séng-gī-hōe (North Carolina Provincial Congress) ê Halifax Koat-gī (Halifax Resolves) só͘ chò ê koat-tēng.

1836 nî 10 goe̍h 25 ji̍t, Wilmington kap Raleigh Thih-lō͘ khai-sí kiàn-siat, liân-chiap Wilmington kap chiu-hú Raleigh.

Tī 1860 nî ê sî, North Carolina iáu sī lô͘-lē chiu-hūn chi it, chiu lāi ū saⁿ hun it ê jîn-khái sī lô͘-lē, kap lâm-hng kok chiu pí-kàu sǹg sī khah chió--ê. North Carolina goân-lâi bô ka-ji̍p Pang-lân-kok, sī Bí-kok Chóng-thóng Abraham Lincoln phài kun ji̍p-chhim South Carolina í-āu, in chiah chèng-sek ka-ji̍p Pang-liân. North Carolina ū chió kái ê chiàn-tò͘, chóng-sī thê-kiong Pang-liân chhiau-kòe 125,000 lâng ê peng-á, tāi-iok ū 40,000 ê kun-jîn sí-bông, lāi-bīn chhiau-kòe pòaⁿ-sò͘ sī phòa-pēⁿ sí--ê.

1903 nî 12 goe̍h 17, Wright hiaⁿ-tī tī North Carolina ê Kitty Hawk chè-chok chhut thâu chi̍t chiah sêng-kong poe-hêng ê hui-hêng-ki.

Keng-chè

siu-kái

North Carolina tī 2015 nî ê GDP sī 495,402 pa̍h-bān bí-kim.[8] Chiàu 2015 nî ê chu-liāu, pún chiu siāng-chē lâng chò ê khang-khòe sī sió-bē-gia̍p (retail trade) sán-gia̍p.[9]

Chham-khó

siu-kái
 1. "State language". Ncga.state.nc.cus. p. § 145-12. May 23, 2016 khòaⁿ--ê. (a)Purpose. English is the common language of the people of the United States of America and the State of North Carolina. This section is intended to preserve, protect and strengthen the English language, and not to supersede any of the rights guaranteed to the people by the Constitution of the United States or the Constitution of North Carolina. (b) English as the Official Language of North Carolina. English is the official language of the State of North Carolina. [íng-íng bô-hāu ê liân-kiat]
 2. "North Carolina". Modern Language Association. August 11, 2012 khòaⁿ--ê. 
 3. "North Carolina Climate and Geography". NC Kids Page. North Carolina Department of the Secretary of State. May 8, 2006. November 7, 2006 khòaⁿ--ê. 
 4. "2016 Population Estimates". U.S. Census Bureau. August 28, 2017. goân-loē-iông tī 2020-02-14 hőng khó͘-pih. August 28, 2017 khòaⁿ--ê. 
 5. "Median Annual Household Income". The Henry J. Kaiser Family Foundation. December 8, 2016 khòaⁿ--ê. 
 6. 6.0 6.1 . United States Geological Survey. 2001 https://web.archive.org/web/20111015012701/http://egsc.usgs.gov/isb/pubs/booklets/elvadist/elvadist.html. goân-loē-iông tī October 15, 2011 hőng khó͘-pih. October 24, 2011 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |ihuhngdzz jhcssazlm b title= ignored (help); Missing or empty |title= (help)
 7. Elevation adjusted to North American Vertical Datum of 1988.
 8. "Total Gross Domestic Product by State for North Carolina". Economic Research at the St. Louis Fed (FRED). 2016-12-07. 2017-01-10 khòaⁿ--ê. 
 9. "Major industries with highest employment, by state, 1990-2015". Bureau of Labor Statistics. U.S. Bureau of Labor Statistics. 2016-08-05. 2017-01-23 khòaⁿ--ê.