Oa̍t-lâm

(Tùi O̍at-lâm choán--lâi)
Oa̍t-lâm Siā-hōe-chú-gī Kiōng-hô-kok
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Flag of Vietnam.svg Emblem of Vietnam.svg
Kok-kî Bûn-chiong
Chū-jiân tē-lí
(si̍t-chè khòng-chè tē-khu)
Oa̍t-lâm ê só͘-chāi
Oa̍t-lâm ê só͘-chāi.
Siú-to͘ Hà Nội
Bīn-chek
  • Kok-thó͘ bīn-chek: 332,698 km² pâi sè-kài tē-65 miâ
Jîn-bîn seng-oa̍h
Jîn-kháu
  • Chóng jîn-kháu: 91,700,000 lâng 2015 nî phó͘-chhâ, pâi sè-kài tē 14 miâ
  • Jîn-kháu bi̍t-tō͘: 276.03 lâng/km2 2015 nî , pâi sè-kài tē 46 miâ
Chèng-tī bûn-hoà
Léng-tō-jîn

Oa̍t-lâm Siā-hōe-chú-gī Kiōng-hô-kok (Oa̍t-lâm-gí: Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam) sī tī A-chiu tang-lâm ê kok-ka. Chhù-piⁿ ū Tiong-kok, Laos, Kampuchea, kap Tonkin-oan.

Le̍k-súSiu-kái

  • Oa̍t-lâm kap Tiong-kok
  • Tiâu-tāi
  • Si̍t-bîn

Hoat-kok tī 1884 nî ka kui-ê Oa̍t-lâm chiàm-niá. Tòng-chòe 'Indochina' ê 1-pō·-hūn. 1940 nî, Ji̍p-bún chìn-kong 'Indochina'. Ka-lé-chèng-kôan

  • To̍k-li̍p

Tē-líSiu-kái

 


Chām-gōa liân-kiatSiu-kái