chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 15 sè-kí | 16 sè-kí | 17 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1500 nî-tāi | 1510 nî-tāi | 1520 nî-tāi | 1530 nî-tāi | 1540 nî-tāi | 1550 nî-tāi | 1560 nî-tāi
: 1525 nî | 1526 nî | 1527 nî | 1528 nî | 1529 nî | 1530 nî | 1531 nî | 1532 nî | 1533 nî | 1534 nî | 1535 nî
1530 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-thiú
kàu
Keng-în
Gregorius le̍k 1530 nî
MDXXX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 10 kang
Hu̍t-le̍k 2074 nî
Tō-kàu-le̍k 4227 nî
Hoê-le̍k 936~937
Hông-kì 2190 nî
Tân-kì 3863 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5290~5291
Se-chōng-le̍k im thó͘ gû (sa mo glang)
kàu
iông thih hó͘ (lcags pho stag)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1585 – 1586
- Shaka Samvat 1452 – 1453
Iran le̍k 908 – 909
Runic le̍k 1780
Assyria le̍k 6280 nî
Ethiopia le̍k 1524~1525

1530 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1530 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái