chhian-liân-kí: 2 chhian-liân-kí
sè-kí: 15 sè-kí | 16 sè-kí | 17 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 1530 nî-tāi | 1540 nî-tāi | 1550 nî-tāi | 1560 nî-tāi | 1570 nî-tāi | 1580 nî-tāi | 1590 nî-tāi
: 1564 nî | 1565 nî | 1566 nî | 1567 nî | 1568 nî | 1569 nî | 1570 nî | 1571 nî | 1572 nî | 1573 nî | 1574 nî
1569 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Bō͘-sîn
kàu
Kí-sū
Gregorius le̍k 1569 nî
MDLXIX
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 10 kang
Hu̍t-le̍k 2113 nî
Tō-kàu-le̍k 4266 nî
Hoê-le̍k 977~978
Hông-kì 2229 nî
Tân-kì 3902 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 5329~5330
Se-chōng-le̍k iông thó͘ lêng (sa pho 'brug)
kàu
im thó͘ choâ (sa mo sbrul)
Hindu le̍k
- Vikram Samvat 1624 – 1625
- Shaka Samvat 1491 – 1492
Iran le̍k 947 – 948
Runic le̍k 1819
Assyria le̍k 6319 nî
Ethiopia le̍k 1563~1564

1569 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-la̍k.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 1569 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái
  • Sadasiva Raya, Vijayanagara Tè-kok lâng. Vijayanagara kun-chú.

Chham-khó chu-liāu

siu-kái