chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 7 sè-kí | 8 sè-kí | 9 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 770 nî-tāi | 780 nî-tāi | 790 nî-tāi | 800 nî-tāi | 810 nî-tāi | 820 nî-tāi | 830 nî-tāi
: 795 nî | 796 nî | 797 nî | 798 nî | 799 nî | 800 nî | 801 nî | 802 nî | 803 nî | 804 nî | 805 nî
800 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kí-báu
kàu
Keng-sîn
Gregorius le̍k 800 nî
DCCC
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1344 nî
Tō-kàu-le̍k 3497 nî
Hoê-le̍k 184~185
Hông-kì 1460 nî
Tân-kì 3133 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4560~4561


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 855 – 856
- Shaka Samvat 722 – 723
Iran le̍k 178 – 179
Runic le̍k 1050
Assyria le̍k 5550 nî
Ethiopia le̍k 794~795

800 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-saⁿ.

Liân-hō

siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân

siu-kái

Sū-kiāⁿ

siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 800 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì

siu-kái

Kòe-sin

siu-kái

Bô ji̍t-kî

siu-kái

Chham-khó chu-liāu

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 800 nî