chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 8 sè-kí | 9 sè-kí | 10 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 770 nî-tāi | 780 nî-tāi | 790 nî-tāi | 800 nî-tāi | 810 nî-tāi | 820 nî-tāi | 830 nî-tāi
: 796 nî | 797 nî | 798 nî | 799 nî | 800 nî | 801 nî | 802 nî | 803 nî | 804 nî | 805 nî | 806 nî
801 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Keng-sîn
kàu
Sin-sū
Gregorius le̍k 801 nî
DCCCI
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1345 nî
Tō-kàu-le̍k 3498 nî
Hoê-le̍k 185~186
Hông-kì 1461 nî
Tân-kì 3134 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4561~4562


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 856 – 857
- Shaka Samvat 723 – 724
Iran le̍k 179 – 180
Runic le̍k 1051
Assyria le̍k 5551 nî
Ethiopia le̍k 795~796

801 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê pêng-nî, thâu kang sī pài-gō͘.

Liân-hō siu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goân siu-kái

Sū-kiāⁿ siu-kái

Kok-ka léng-tō-chiá siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 801 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sì siu-kái

Kòe-sin siu-kái

Chham-khó chu-liāu siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 801 nî