chhian-liân-kí: 1 chhian-liân-kí
sè-kí: 8 sè-kí | 9 sè-kí | 10 sè-kí
cha̍p-nî-kí: 770 nî-tāi | 780 nî-tāi | 790 nî-tāi | 800 nî-tāi | 810 nî-tāi | 820 nî-tāi | 830 nî-tāi
: 799 nî | 800 nî | 801 nî | 802 nî | 803 nî | 804 nî | 805 nî | 806 nî | 807 nî | 808 nî | 809 nî
804 nî tī kî-thaⁿ le̍k-hoat
Kan-chi Kùi-bī
kàu
Kap-sin
Gregorius le̍k 804 nî
DCCCIV
Julius le̍k pí Gregorius le̍k chá 4 kang
Hu̍t-le̍k 1348 nî
Tō-kàu-le̍k 3501 nî
Hoê-le̍k 188~189
Hông-kì 1464 nî
Tân-kì 3137 nî
Hi-pek-lâi-le̍k 4564~4565


Hindu le̍k
- Vikram Samvat 859 – 860
- Shaka Samvat 726 – 727
Iran le̍k 182 – 183
Runic le̍k 1054
Assyria le̍k 5554 nî
Ethiopia le̍k 798~799

804 nîJulius Le̍k-hoat lāi-bīn sī chi̍t ê lūn-nî, thâu kang sī pài-it.

Liân-hōSiu-kái

Tang A-chiu kun-chú kì-goânSiu-kái

Sū-kiāⁿSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Kok-ka léng-tō-chiáSiu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: 804 nî kok-ka léng-tō-chiá lia̍t-toaⁿ

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: 804 nî