Oa̍t-lâm Chiàn-cheng

O̍at-lâm Chiàn-cheng mā hō Tē-jī-chhù Ìn-tō͘-chi-na Chiàn-cheng, sī 1950 nî-tāi bóe-kî kàu 1975 nî, tī O̍at-lâm, Lao, Kán-po͘-chē hoat-seng ê chi̍t-ê chiàn-cheng. Tī chiàn-cheng lāi-bīn, kiōng-sán sè-le̍k chi-ōan Oa̍t-lâm Bîn-chú Kiōng-hô-kok (Pak Oa̍t-lâm); Bí-kok chham chi̍t-kóa kok-ka chi-ōan Oa̍t-lâm Kiōng-hô-kok (Lâm Oa̍t-lâm).

1965 nî tī Oa̍t-lâm Kiōng-hô-kok, Napalm chà-tàn kong-kek.

Chham-ka chiàn-cheng ê kok-kaSiu-kái

Oa̍t-lâm Kiōng-hô-kok hong-bīnSiu-kái

Oa̍t-lâm Bîn-chú Kiōng-hô-kok hong-bīnSiu-kái