Wikipedia:Te̍k-sek siá-chin/4 goe̍h

Ē-kha sī 4 goe̍h--ê Te̍k-sek siá-chin.
P rainbow flag.png
1 goe̍h · 2 goe̍h · 3 goe̍h · 4 goe̍h · 5 goe̍h · 6 goe̍h · 7 goe̍h · 8 goe̍h · 9 goe̍h · 10 goe̍h · 11 goe̍h · 12 goe̍h

4 goe̍h 1 ji̍tSiu-kái

2015 Kwiatostan gruszy pospolitej.jpg
Lâi-hoe

Hip-siòng: Jacek Halicki

4 goe̍h 2 ji̍tSiu-kái

Magnificent CME Erupts on the Sun - August 31.jpg
2012 nî 8 goe̍h 31 ji̍t hoat-seng ê ji̍t-thâu-hong kah i pàng chhut-lâi ê ke̍k-kng.

Hip-siòng: NASA Goddard Space Flight Center

4 goe̍h 3 ji̍tSiu-kái

Pied-winged swallow (Hirundo leucosoma).jpg
Hirundo leucosoma, ìⁿ-á ē-kha--ê bu̍t-chióng

Hip-siòng: Charles J Sharp

4 goe̍h 4 ji̍tSiu-kái

20100723 Miyajima 4904.jpg
Ji̍t-pún Hirosima Koān Hatukaiti Chhī Itukusima Sîn-siā--ê torii

Hip-siòng: Jakub Hałun

4 goe̍h 5 ji̍tSiu-kái

Lamprocapnos spectabilis (1).jpg
Lamprocapnos spectabilis, eng-sek (a-phiàn-hoe) ē-kha--ê bu̍t-chióng

Hip-siòng: Roozitaa

4 goe̍h 6 ji̍tSiu-kái

Colorful spring garden.jpg
Chhun-thiⁿ--ê ut-kim-hiong kah chúi-sian-hoe.

Hip-siòng: Anita Martinz

4 goe̍h 7 ji̍tSiu-kái

Hibiskus bluetten.JPG
Hû-song-hoe

Hip-siòng: Sweet Chily

4 goe̍h 8 ji̍tSiu-kái

Red Jungle Fowl in Kaziranga.jpg
Âng-sek iá-ke (Gallus gallus) khiā tī ka-pòa-chhiū--ê chhiū-oe

Hip-siòng: Kunalwiki86

4 goe̍h 9 ji̍tSiu-kái

Bahuinia variegata.JPG
Bauhinia variegata

Hip-siòng: Roburq

4 goe̍h 10 ji̍tSiu-kái

Bougainvillea glabra at Kadavoor.jpg
Bougainvillea glabra, chhì-á-hoe ē-kha--ê bu̍t-chióng

Hip-siòng: Jeevan Jose

4 goe̍h 11 ji̍tSiu-kái

Nasir al- mulk mosque, Shiraz.jpg
Iran Fars Séng Shiraz--ê Nasir-ol-Molk Chheng-chin-sī

Hip-siòng: MohammadReza Domiri Ganji

4 goe̍h 12 ji̍tSiu-kái

Grand Prismatic Spring 2013.jpg
Grand Prismatic Spring sī Bí-kok siōng toā un-choâⁿ, tī Yellowstone Kok-ka Kong-hn̂g

Hip-siòng: James St. John

4 goe̍h 13 ji̍tSiu-kái

Total Solar Eclipse 8-21-17.jpg
2017 nî 8 goe̍h 21 ji̍t hoat-seng--ê khoân sit-ji̍t, tī Bí-kok Wyoming Crowheart hip--ê.

Hip-siòng: Michael S Adler

4 goe̍h 14 ji̍tSiu-kái

C2014 Q2.jpg
Tn̂g-bóe-chhiⁿ C/2014 Q2 (Lovejoy)

Hip-siòng: John Vermette

4 goe̍h 15 ji̍tSiu-kái

Pahoeoe fountain edit2.jpg
Bí-kok Hawaii--ê iûⁿ-gâm

Hip-siòng: J.D. Griggs

4 goe̍h 16 ji̍tSiu-kái

Macaca nigra self-portrait large.jpg
Macaca nigra, mî-kâu ē-kha--ê bu̍t-chióng

Hip-siòng: kâu kā-kī

4 goe̍h 17 ji̍tSiu-kái

Wildpferde Tripsdrill.jpg
Iá-bé (Equus ferus)

Hip-siòng: Robin Müller

4 goe̍h 18 ji̍tSiu-kái

Lake Bondhus Norway 2862.jpg
Ná-ui Hordaland--ê Bondhus Ô͘, poē-āu sī Folgefonna Peng-hô.

Hip-siòng: Alchemist-hp

4 goe̍h 19 ji̍tSiu-kái

Charadrius peronii - Laem Pak Bia.jpg
Charadrius peronii

Hip-siòng: JJ Harrison

4 goe̍h 20 ji̍tSiu-kái

Tadrart01.JPG
Algeria sai-lâm-pō͘ Tadrart Akakus--ê hong-kéng

Hip-siòng: Pir6mon

4 goe̍h 21 ji̍tSiu-kái

Biblioteca Central de la Universidad de Bucarest, Bucarest, Rumanía, 2016-05-29, DD 97-99 HDR.jpg
Romania Bucharest Tiong-iong Tāi-ha̍k Tô͘-su-koán

Hip-siòng: Diego Delso

4 goe̍h 22 ji̍tSiu-kái

Long Room Interior, Trinity College Dublin, Ireland - Diliff.jpg
Ài-ní-lân Dublin Sam-it Ha̍k-īⁿ Tô͘-su-koán kū-koán--ê Long Room

Hip-siòng: Diliff

4 goe̍h 23 ji̍tSiu-kái

Keukenhof 2018 DSC 0509.jpg
Hô-lân Lisse Keukenhof--ê ut-kim-hiong

Hip-siòng: Atamari

4 goe̍h 24 ji̍tSiu-kái

Sunset in the Himalayas.jpg
Nepal Langtang Himalaya soaⁿ-kha--ê hông-hun

Hip-siòng: Sergey Pesterev

4 goe̍h 25 ji̍tSiu-kái

Lys royal 2 FR 2012.jpg
Pek-ha̍p-hoe

Hip-siòng: JLPC

4 goe̍h 26 ji̍tSiu-kái

A small flower refracted in rain droplets.jpg
Cymbidium chloranthum, lân-hoe ē-kha--ê bu̍t-chióng

Hip-siòng: Brocken Inaglory

4 goe̍h 27 ji̍tSiu-kái

Tiger beetle Lophyra sp..jpg
Cicindelinae, ku-á ē-kha--ê bu̍t-chióng

Hip-siòng: Muhammad Mahdi Karim

4 goe̍h 28 ji̍tSiu-kái

Proboscis monkey (Nasalis larvatus) male Labuk Bay 2.jpg
Tn̂g-phīⁿ-kâu, kâu ē-kha--ê bu̍t-chióng

Hip-siòng: Charles J Sharp

4 goe̍h 29 ji̍tSiu-kái

Southern masked weaver (Ploceus velatus) male.jpg
Ploceus velatus, chhek-hêng-bo̍k ē-kha--ê bu̍t-chióng

Hip-siòng: Charles J. Sharp

4 goe̍h 30 ji̍tSiu-kái

Tamias striatus CT.jpg
Tamias striatus, hoe-le̍k-chhí ē-kha--ê bu̍t-chióng

Hip-siòng: Cephas