Wikipedia:Te̍k-sek siá-chin/5 goe̍h

Ē-kha sī 5 goe̍h--ê Te̍k-sek siá-chin.
P rainbow flag.png
1 goe̍h · 2 goe̍h · 3 goe̍h · 4 goe̍h · 5 goe̍h · 6 goe̍h · 7 goe̍h · 8 goe̍h · 9 goe̍h · 10 goe̍h · 11 goe̍h · 12 goe̍h

5 goe̍h 1 ji̍tSiu-kái

PalaceOfWestminsterAtNight.jpg
Àm-mê--ê Lûn-tun Westminster Kiong

Hip-siòng: Andrew Dunn

5 goe̍h 2 ji̍tSiu-kái

Palacio Real, Ámsterdam, Países Bajos, 2016-05-30, DD 07-09 HDR.jpg
Hô-lân Amsterdam--ê ông-kiong

Hip-siòng: Diego Delso

5 goe̍h 3 ji̍tSiu-kái

Potala.jpg
Se-chōng--ê Potala Kiong

Hip-siòng: Ondřej Žváček

5 goe̍h 4 ji̍tSiu-kái

San Alipio facade door of Saint Mark's Basilica of Venice.jpg
Í-tāi-lī Venezia San Marco Tāi-sèng-tn̂g--ê chiàⁿ-mn̂g

Hip-siòng: Romanceor

5 goe̍h 5 ji̍tSiu-kái

Chichen Itza 3.jpg
Maya bûn-bêng--ê El Castillo Kim-jī-thah, tī Be̍k-se-ko Yucatán Chiu--ê Chichen Itza

Hip-siòng: Daniel Schwen

5 goe̍h 6 ji̍tSiu-kái

西湖平湖秋月.JPG
Tiong-kok Hâng-chiu Sai-ô͘--ê àm-mê.

Hip-siòng: Jeff chenqinyi

5 goe̍h 7 ji̍tSiu-kái

Naha Okinawa Japan Shuri-Castle-01.jpg
Okinawa--ê Syuri Siâⁿ, kū Liû-kiû-kok--ê ông-kiong

Hip-siòng: CEphoto, Uwe Aranas

5 goe̍h 8 ji̍tSiu-kái

Ahu Tongariki.jpg
Chile Koh-oa̍h-cheh-tó--ê "Moai" tiau-siōng.

Hip-siòng: Rivi

5 goe̍h 9 ji̍tSiu-kái

Badaling China Great-Wall-of-China-01.jpg
Tiong-kok--ê Bān-lí Tn̂g-siâⁿ

Hip-siòng: CEphoto, Uwe Aranas

5 goe̍h 10 ji̍tSiu-kái

Lion Grove Garden Suzhou November 2017 013.jpg
Sai-á-lîm, Tiong-kok So͘-chiu--ê kó͘-tián hn̂g-lîm.

Hip-siòng: King of Hearts

5 goe̍h 11 ji̍tSiu-kái

Restos de la Catedral de San Pablo, Macao, 2013-08-08, DD 14.jpg
Ò-mn̂g--ê São Paulo Kàu-tn̂g ûi-chek

Hip-siòng: Diego Delso

5 goe̍h 12 ji̍tSiu-kái

Jiuzhaigou Sichuan China Pearl-Shoals-Waterfalls-01.jpg
Tiong-kok Sù-chhoan-séng Kiú-chē-kau--ê Chin-chu-thoaⁿ Chúi-chhiâng

Hip-siòng: CEphoto, Uwe Aranas

5 goe̍h 13 ji̍tSiu-kái

Zhenchenglou.JPG
Chín-sêng-lâu, tī Hok-kiàn Lêng-nâ Éng-tēng-khu--ê Kheh-ka thó͘-lâu.

Hip-siòng: Gisling

5 goe̍h 14 ji̍tSiu-kái

Tainan Taiwan Fort-Provintia-01.jpg
Chhiah-khàm-lâu, Tâi-lâm Tiong-se-khu--ê Hô-lân sî-tāi siâⁿ-lúi ûi-chí.

Hip-siòng: CEphoto, Uwe Aranas

5 goe̍h 15 ji̍tSiu-kái

20171111 Wat Xieng Thong Luang Prabang 1214 DxO.jpg
Láu-o Luang Prabang--ê Wat Xieng Thong

Hip-siòng: Jakub Hałun

5 goe̍h 16 ji̍tSiu-kái

Ramses II in Luxor Temple.jpg
Ai-ki̍p Luxor Sîn-biō--ê Ramesses 2-sè tiau-siōng.

Hip-siòng: Mohammed Moussa

5 goe̍h 17 ji̍tSiu-kái

PIA22946-Jupiter-RedSpot-JunoSpacecraft-20190212.jpg
Thài-khong-chûn Juno hip--ê Bo̍k-chheⁿ

Hip-siòng: NASA

5 goe̍h 18 ji̍tSiu-kái

東犬燈塔銀河.jpg
Liân-kang Kí-kong-hiong--ê Tang-khián Teng-thah kah hô-khe

Hip-siòng: Wcfan49

5 goe̍h 19 ji̍tSiu-kái

Taroko National Park+by Steven+9287.jpg
Tâi-oân tang-pō͘ Thài-ló͘-koh Kok-ka Kong-hn̂g--ê hông-hun

Hip-siòng: Steven19980503

5 goe̍h 20 ji̍tSiu-kái

Onna Okinawa Japan Cape-Manzamo-01.jpg
Okinawa Onna Chhun hái-kîⁿ--ê Manzamo

Hip-siòng: CEphoto, Uwe Aranas

5 goe̍h 21 ji̍tSiu-kái

Crepuscular rays in ggp 2.jpg
Bí-kok Kū-kim-soaⁿ Kim-mn̂g Kong-hn̂g--ê hong-kéng

Hip-siòng: Brocken Inaglory

5 goe̍h 22 ji̍tSiu-kái

三亞灣日落4.jpg
Tiong-kok Hái-lâm-séng Sam-a-oan--ê hông-hun

Hip-siòng: Kitabc12345

5 goe̍h 23 ji̍tSiu-kái

HailuogouGlacierPanorama.jpg
Tiong-kok Sù-chhoan-séng Lô͘-tēng-koān--ê Hái-lê-kau.

Hip-siòng: Oliver Ren

5 goe̍h 24 ji̍tSiu-kái

ShiFengWaterFall 002.jpg
Tâi-oân Sin-pak-chhī Pêng-khe-khu--ê Cha̍p-hūn Pho̍k-pò͘

Hip-siòng: Weihao.chiu

5 goe̍h 25 ji̍tSiu-kái

Kinkakuji 2004-09-21.jpg
Ji̍t-pún Kiaⁿ-to͘--ê Kinkaku Sī

Hip-siòng: Keith Pomakis

5 goe̍h 26 ji̍tSiu-kái

Paradise cave.JPG
Oa̍t-lâm Quảng Bình Séng Phong Nha-Kẻ Bàng Kok-ka Kong-hn̂g--ê Thiên Đường Tōng

Hip-siòng: Tycho

5 goe̍h 27 ji̍tSiu-kái

Borobudur-Temple-Park Indonesia Stupas-of-Borobudur-10.jpg
Ìn-nî Borobudur--ê sià-lī-thah

Hip-siòng: CEphoto, Uwe Aranas

5 goe̍h 28 ji̍tSiu-kái

Hue Vietnam Tomb-of-Emperor-Tu-Duc-05.jpg
Oa̍t-lâm hông-tè Tự Đức--ê bōng

Hip-siòng: CEphoto, Uwe Aranas

5 goe̍h 29 ji̍tSiu-kái

Bird-cherry ermine moth (Yponomeuta evonymella) caterpillars.jpg
Yponomeuta evonymella, lân-chhì-ba̍k ē-kha--ê bu̍t-chióng.

Hip-siòng: Charles J. Sharp

5 goe̍h 30 ji̍tSiu-kái

Beilstein-Kaisersbach - Oberäcker - Blick über die Landschaft im Januar (2).jpg
Tek-kok Baden-Württemberg Beilstein chng-kha--ê lō͘

Hip-siòng: Roman Eisele

5 goe̍h 31 ji̍tSiu-kái

Schwetzingen - Schlossgarten - Chinesische Brücke von NO 1.jpg
Tek-kok Schwetzingen Schwetzingen Kiong--ê "Tiong-kok-kiô"

Hip-siòng: Roman Eisele