Wikipedia:Te̍k-sek siá-chin/2 goe̍h

Ē-kha sī 2 goe̍h--ê Te̍k-sek siá-chin.
P rainbow flag.png
1 goe̍h · 2 goe̍h · 3 goe̍h · 4 goe̍h · 5 goe̍h · 6 goe̍h · 7 goe̍h · 8 goe̍h · 9 goe̍h · 10 goe̍h · 11 goe̍h · 12 goe̍h

2 goe̍h 1 ji̍tSiu-kái

Marina-Bay Singapore Firework-launching-CNY-2015-03.jpg
Sin-ka-pho-lâng pàng ian-hoé khèng-chiok chhun-cheh

Hip-siòng: Uwe Aranas

2 goe̍h 2 ji̍tSiu-kái

Reflection in a soap bubble edit.jpg
Kng tī sap-bûn pho piáu-bīn hoán-siā.

Hip-siòng: Brocken Inaglory

2 goe̍h 3 ji̍tSiu-kái

Nelumno nucifera open flower - botanic garden adelaide2.jpg
Liân-hoe

Hip-siòng: Peripitus

2 goe̍h 4 ji̍tSiu-kái

Narzisse.jpg
Iá-seng chúi-sian

Hip-siòng: Martin Hirtreiter

2 goe̍h 5 ji̍tSiu-kái

Spot-tailed Pitviper in attack mode.jpg
Chôa tī-leh lia̍h thâng-á.

Hip-siòng: Md Mehedi hasan456

2 goe̍h 6 ji̍tSiu-kái

Areca and Vanilla DSC 1306.jpg

2 goe̍h 7 ji̍tSiu-kái

Lamayuru Monastery 02.jpg

2 goe̍h 8 ji̍tSiu-kái

Angkor Wat, Camboya, 2013-08-16, DD 075.JPG

2 goe̍h 9 ji̍tSiu-kái

大龍峒保安宮夜景 20190416.jpg

2 goe̍h 10 ji̍tSiu-kái

Líneas de Nazca, Nazca, Perú, 2015-07-29, DD 49.JPG
Peru lâm-pō͘ Nazca-soa-bo̍k--ê Nazca-soàⁿ tē-oē

Hip-siòng: Diego Delso

2 goe̍h 11 ji̍tSiu-kái

Dichroitisches Prisma -- 2020 -- 5123.jpg

2 goe̍h 12 ji̍tSiu-kái

Western tanager in Chelsea (75305)2-2.jpg
Piranga ludoviciana, chhek-hêng-bo̍k ē-kha--ê bu̍t-chióng.

Hip-siòng: Rhododendrites

2 goe̍h 13 ji̍tSiu-kái

Capela Dourada, Recife, Pernambuco, Brasil.jpg
Capela Dourada, tī Pa-se Recife--ê lé-pài-tn̂g.

Hip-siòng: Wilfredor

2 goe̍h 14 ji̍tSiu-kái

Chrysanthemum x morifolium Dompierre 3.jpg
Tiong-hôa kiok-hoe (Chrysanthemum × morifolium), kiok-hoe ē-kha--ê bu̍t-chióng.

Hip-siòng: Jebulon

2 goe̍h 15 ji̍tSiu-kái

Carnival in Rio de Janeiro.jpg
Rio de Janeiro carnival--ê hoe-chhia iû-hêng .

Hip-siòng: Sergio Luiz

2 goe̍h 16 ji̍tSiu-kái

2019 - Nationalpark Jasmund - 01.jpg
Tek-kok Mecklenburg-Vorpommern Rügen Tó--ê Jasmund Kok-ka Kong-hn̂g.

Hip-siòng: Moahim

2 goe̍h 17 ji̍tSiu-kái

Cherry and peach blossoms at rinrin road - panoramio.jpg
Ji̍t-pún Tukuba Chhī--ê thô-hoe kah sa-khú-lah.

Hip-siòng: Toshihiro Matsui

2 goe̍h 18 ji̍tSiu-kái

Pörtschach Khevenhüllerweg 1 Forsythie und Zierpflaume 07042016 1178.jpg

2 goe̍h 19 ji̍tSiu-kái

Water drop 001.jpg
Chúi-tih--ê hoán-toâⁿ , che sī chúi--ê piáu-bīn tiong-la̍t ín-khí--ê hiān-siōng.

Hip-siòng: José Manuel Suárez

2 goe̍h 20 ji̍tSiu-kái

Dew on grass Luc Viatour.jpg
Chháu-tē--ê lō͘-chúi .

Hip-siòng: Luc Viatour

2 goe̍h 21 ji̍tSiu-kái

Drops Impact.jpg
Chúi tùi chúi piáu-bīn--ê éng-hióng.

Hip-siòng: Marlon Felippe

2 goe̍h 22 ji̍tSiu-kái

Rain on glass from below.jpg
Hō͘-húi lo̍h--tio̍h po-lê piáu-bīn

Hip-siòng: Tomascastelazo

2 goe̍h 23 ji̍tSiu-kái

20191204 Mosque, Taj Mahal, Agra 0650 6557.jpg
Ìn-tō͘--ê Taj Mahal.

Hip-siòng: Jakub Hałun

2 goe̍h 24 ji̍tSiu-kái

Jerusalem Dome of the rock BW 3.JPG

2 goe̍h 25 ji̍tSiu-kái

Argynnis paphia Mitterbach 03.jpg
Argynnis paphia, ô͘-tia̍p ē-kha--ê bu̍t-chióng.

Hip-siòng: Uoaei1

2 goe̍h 26 ji̍tSiu-kái

Waterfall in Muret-le-Chateau 09.jpg

2 goe̍h 27 ji̍tSiu-kái

Final Trophee Monal 2012 n08.jpg
Se-iûⁿ-kiàm pí-sài

Hip-siòng: Marie-Lan Nguyen

2 goe̍h 28 ji̍tSiu-kái

Οία 1121.jpg
Hi-lia̍p--ê Oia khoàⁿ goe̍h-chhut.

Hip-siòng: C messier

2 goe̍h 29 ji̍tSiu-kái

Petcon (81233).jpg
Káu-á

Hip-siòng: Rhododendrites