Wikipedia:Te̍k-sek siá-chin/6 goe̍h

Ē-kha sī 6 goe̍h--ê Te̍k-sek siá-chin.
P rainbow flag.png
1 goe̍h · 2 goe̍h · 3 goe̍h · 4 goe̍h · 5 goe̍h · 6 goe̍h · 7 goe̍h · 8 goe̍h · 9 goe̍h · 10 goe̍h · 11 goe̍h · 12 goe̍h

6 goe̍h 1 ji̍tSiu-kái

Red-billed streamertail (Trochilus polytmus) female in flight 2.JPG
Trochilus polytmus, phang-chiáu ē-kha--ê bu̍t-chióng

Hip-siòng: Charlesjsharp

6 goe̍h 2 ji̍tSiu-kái

Lion (Panthera leo) old male Chobe.jpg
Sai tī-leh hah-hì.

Hip-siòng: Charles J. Sharp

6 goe̍h 3 ji̍tSiu-kái

Tikal Temple II.jpg
Maya siâⁿ-chhī Tikal--ê 2 hō sîn-biō, tī kin-á-ji̍t Guatemala Petén Koān.

Hip-siòng: Mike Vondran

6 goe̍h 4 ji̍tSiu-kái

Jahangiri Mahal-Red Fort-Agra-India5356.JPG
Ìn-tō͘ Uttar Pradesh Agra ê Agra Siâⁿ-pó lāi-té--ê Jahangiri Mahal

Hip-siòng: Diego Delso

6 goe̍h 5 ji̍tSiu-kái

RegistanSquare Samarkand.jpg
Uzbekistan Samarkand--ê Registan Kóng-tiûⁿ

Hip-siòng: Gustavo Jeronimo

6 goe̍h 6 ji̍tSiu-kái

Bab makkah.jpg
Saudi A-la-pek Ğidda kū-siâⁿ--ê Makkah Mn̂g

Hip-siòng: Yousefmadari

6 goe̍h 7 ji̍tSiu-kái

Fruit Stall in Barcelona Market.jpg
Se-pan-gâ Barcelona chúi-kó chhī-tiûⁿ--ê thoaⁿ

Hip-siòng: Daderot

6 goe̍h 8 ji̍tSiu-kái

Leucht Erdbeeren.jpg
Chháu-m̂

Hip-siòng: Stefan Krause

6 goe̍h 9 ji̍tSiu-kái

Корякский, Авачинский, Козельский.jpg
Lō͘-se-a Kamchatka Poàn-tó--ê Koryaksky, Avachinsky kah Kozelsky hoé-soaⁿ

Hip-siòng: Kozintsev

6 goe̍h 10 ji̍tSiu-kái

Onion domes of Cathedral of the Annunciation.JPG
Lō͘-se-a Bo̍k-su-kho Kremlin Sèng-bú Léng-pò Tāi-sèng-tn̂g--ê îⁿ-téng

Hip-siòng: Petar Milošević

6 goe̍h 11 ji̍tSiu-kái

Everest North Face toward Base Camp Tibet Luca Galuzzi 2006 edit 1.jpg
Chomolangma Hong--ê pak-pho

Hip-siòng: Luca Galuzzi

6 goe̍h 12 ji̍tSiu-kái

USA 10654 Bryce Canyon Luca Galuzzi 2007.jpg
"Thor--ê thûi-á", tī Bí-kok Utah lâm-pō͘--ê Bryce Kiap-kok Kok-ka Kong-hn̂g

Hip-siòng: Luca Galuzzi

6 goe̍h 13 ji̍tSiu-kái

Giraffe Ithala KZN South Africa Luca Galuzzi 2004.JPG
Tn̂g-ām-lo̍k

Hip-siòng: Luca Galuzzi

6 goe̍h 14 ji̍tSiu-kái

The dunnock (Prunella modularis).jpg
Prunella modularis, Chhek-hêng-bo̍k ē-kha--ê bu̍t-chióng

Hip-siòng: Hobbyfotowiki

6 goe̍h 15 ji̍tSiu-kái

Milky way seen from bolivian high altiplano 03.jpg
Ùi Bolivia--ê Eduardo Avaroa Andean Fauna Kok-ka Chū-jiân Pó-hō͘-khu khoàⁿ hô-khe.

Hip-siòng: Thomas Fuhrmann

6 goe̍h 16 ji̍tSiu-kái

Water reflection of a green island at golden hour in Don Det Laos.jpg
Mekong HôLáu-o Don Det hū-kīn--ê hong-kéng.

Hip-siòng: Basile Morin

6 goe̍h 17 ji̍tSiu-kái

Гора Говерла після заходу сонця.jpg
Ukraina Hoverla Soaⁿ--ê ji̍t-chhut

Hip-siòng: Khoroshkov

6 goe̍h 18 ji̍tSiu-kái

Östringen - Tiefenbach - Kreuzbergkapelle - Situationsansicht von Osten bei Sonnenuntergang.jpg
Ji̍t-thâu lo̍h-soaⁿ sî-chūn--ê Tek-kok Baden-Württemberg Östringen Tiefenbach Chhun

Hip-siòng: Roman Eisele

6 goe̍h 19 ji̍tSiu-kái

Tübingen - Neckarfront - Ansicht von Plataneninsel mit Stocherkahn.jpg
Tek-kok Baden-Württemberg Tübingen--ê hong-kéng

Hip-siòng: Roman Eisele

6 goe̍h 20 ji̍tSiu-kái

Plagiomnium affine laminazellen.jpeg
Plagiomnium affine sè-pau--ê ia̍p-le̍k-thé

Hip-siòng: Kristian Peters

6 goe̍h 21 ji̍tSiu-kái

Tradescantia tolmukakarvad ja õietolm.JPG
Ēng tiān-chú hián-bî-kiàⁿ khoàⁿ Tradescantia--ê hoe-hún kah hoe-lúi

Hip-siòng: Heiti Paves

6 goe̍h 22 ji̍tSiu-kái

The freshwater alga Spirogyra.jpg
Spirogyra sè-pau--ê ia̍p-le̍k-thé

Hip-siòng: Wiedehopf20

6 goe̍h 23 ji̍tSiu-kái

Citrus fruits.jpg
Hu̍t-chhiú-kam, kam-kiat ē-kha--ê bu̍t-chióng.

Hip-siòng: Scott Bauer

6 goe̍h 24 ji̍tSiu-kái

Peppers in water.jpg
Hô͘-chio

Hip-siòng: ulleo

6 goe̍h 25 ji̍tSiu-kái

Raspberries05.jpg
Chhì-pho, chhiûⁿ-bî-kho ē-kha--ê bu̍t-chióng.

Hip-siòng: Fir0002

6 goe̍h 26 ji̍tSiu-kái

Sweet mangosteen.jpg
San-tek

Hip-siòng: Basile Morin

6 goe̍h 27 ji̍tSiu-kái

Pair of Merops apiaster feeding.jpg
Merops apiaster

Hip-siòng: Pierre Dalous

6 goe̍h 28 ji̍tSiu-kái

The flight of a griffon.jpg
Gyps fulvus

Hip-siòng: Artemy Voikhansky

6 goe̍h 29 ji̍tSiu-kái

Municipal Market of São Paulo city.jpg
Pa-se São Paulo bé chhài-se chúi-kó ê thàⁿ--á

Hip-siòng: Wilfredor

6 goe̍h 30 ji̍tSiu-kái

Hyacinth macaw (Anodorhynchus hyacinthinus) in flight.JPG
Anodorhynchus hyacinthinus, eng-ko ē-kha--ê bu̍t-chióng.

Hip-siòng: Charles J. Sharp