Wikipedia:Te̍k-sek siá-chin/3 goe̍h

Ē-kha sī 3 goe̍h--ê Te̍k-sek siá-chin.
P rainbow flag.png
1 goe̍h · 2 goe̍h · 3 goe̍h · 4 goe̍h · 5 goe̍h · 6 goe̍h · 7 goe̍h · 8 goe̍h · 9 goe̍h · 10 goe̍h · 11 goe̍h · 12 goe̍h

3 goe̍h 1 ji̍tSiu-kái

Blue Mosque Courtyard Dusk Wikimedia Commons.jpg
Sultan Ahmed Chheng-chin-sī, tī Thó͘-ní-kî Istanbul

Hip-siòng: Benh LIEU SONG

3 goe̍h 2 ji̍tSiu-kái

Grüner See.jpg
Ò-tē-lī Steiermark Chiu Grüner See (Chheⁿ-ô͘)--ê hong-kéng

Hip-siòng: Martin Toedtling

3 goe̍h 3 ji̍tSiu-kái

Lower Antelope Canyon 478.jpg
Bí-kok Arizona Navajo Chū-tī-kok--ê Lêng-iûⁿ Hia̍p-kok

Hip-siòng: Meckimac

3 goe̍h 4 ji̍tSiu-kái

Hunyuan Xuankong Si 2013.08.30 09-02-11.jpg
Tiong-kok Soaⁿ-sai-séng Hêng-san--ê Hiân-khong-sī

Hip-siòng: Zhangzhugang

3 goe̍h 5 ji̍tSiu-kái

Infinity Edge Pool, Mauritius.JPG
Mauritius tō͘-ká-chhun--ê bû-pian-kài-tî

Hip-siòng: Martin Falbisoner

3 goe̍h 6 ji̍tSiu-kái

Møns Klint beech trees in gorge 2015-04-01-4864.jpg
Puh moá soaⁿ-kok ê fagus sylvatica, tī Tan-be̍h Møn Tó hip ê.

Hip-siòng: Slaunger

3 goe̍h 7 ji̍tSiu-kái

Anse Source d'Argent 2-La Digue.jpg
Seychelles La Digue Tó--ê hái-thoaⁿ

Hip-siòng: Tobias Alt

3 goe̍h 8 ji̍tSiu-kái

Playa Maya, Ko Phi Phi, Tailandia, 2013-08-19, DD 18.JPG
Thài-kok Phi Phi Kûn-tó--ê Maya hái-thoaⁿ

Hip-siòng: Diego Delso

3 goe̍h 9 ji̍tSiu-kái

По гротам пещеры 1.jpg
Lō͘-se-a Perm Pian-kiong-khu--ê Kungur Peng-tōng

Hip-siòng: Vladimir Chuprikov

3 goe̍h 10 ji̍tSiu-kái

Caravan in the desert.jpg
Sahara Soa-bô͘ khiâ lo̍k-tô--ê siong-tūi

Hip-siòng: Sergey Pesterev

3 goe̍h 11 ji̍tSiu-kái

Supplicating Pilgrim at Masjid Al Haram. Mecca, Saudi Arabia.jpg
Muslim tiâu-sèng-chiá tī Saudi A-la-pek Makka--ê Al-Masjid al-Haram

Hip-siòng: Ali Mansuri

3 goe̍h 12 ji̍tSiu-kái

Dolceacqua43 - Artista locale mentre dipinge un acquarello.jpg
Oē-ka tī-leh oē chúi-chhái-oē.

Hip-siòng: Dongio

3 goe̍h 13 ji̍tSiu-kái

Schoolgirls in Bamozai.JPG
Afghanistan Paktya Séng--ê cha-bó͘ ha̍k-seng tī-leh siōng-khò.

Hip-siòng: John Severns

3 goe̍h 14 ji̍tSiu-kái

南京夫子庙 22.jpg
Tiong-kok Lâm-kiaⁿ Hu-chú-biō hū-kīn--ê Chîn-hoâi-hô

Hip-siòng: Liuxingy

3 goe̍h 15 ji̍tSiu-kái

Farmer in Tamil Nadu 1993.JPG
Ìn-tō͘ Tamil Nadu--ê lông-bîn kah i--ê nn̄g chiah gû.

Hip-siòng: Michael Gäbler

3 goe̍h 16 ji̍tSiu-kái

Energy Arc (central electrode of a Plasma Lamp).jpg
Tiān-lî-thé-teng ê tiong-sim tiān-ke̍k.

Hip-siòng: Blaise Frazier

3 goe̍h 17 ji̍tSiu-kái

Snow crystals.png
Seh-phìⁿ ê tiān-chú hián-bî-kiàⁿ siòng-phìⁿ.

Hip-siòng: http://emu.arsusda.gov/snowsite/

3 goe̍h 18 ji̍tSiu-kái

FIRE 01.JPG
Hoé

Hip-siòng: MarcusObal

3 goe̍h 19 ji̍tSiu-kái

Lightning cloud to cloud (aka).jpg
Sih-nah

Hip-siòng: André Karwath

3 goe̍h 20 ji̍tSiu-kái

Pāhoehoe lava meets Pacific.jpg
Iûⁿ-gâmBí-kok Hawaii Tó Hawaii Hoé-soaⁿ Kok-ka Kong-hn̂g hū-kīn--ê hái-kîⁿ lâu-ji̍p Thài-pêng-iûⁿ.

Hip-siòng: Brocken Inaglory

3 goe̍h 21 ji̍tSiu-kái

Lake Vuoksa 1.jpg
Karelia Tē-hia̍p Vuoksa Ô͘--ê Okunevy Tó.

Hip-siòng: Dmitry A. Mottl

3 goe̍h 22 ji̍tSiu-kái

Elakala Waterfalls Swirling Pool Mossy Rocks.jpg
Bí-kok West Virginia Blackwater Falls Chiu-li̍p Kong-hn̂g--ê Elakala Chúi-chhiâng

Hip-siòng: Forest Wander

3 goe̍h 23 ji̍tSiu-kái

Pfau imponierend.jpg
Khóng-chhiok khui pîn

Hip-siòng: BS Thurner Hof

3 goe̍h 24 ji̍tSiu-kái

Colibri-thalassinus-001-edit.jpg
Colibri thalassinus, phang-chiáu ē-kha--ê bu̍t-chióng.

Hip-siòng: Mdf

3 goe̍h 25 ji̍tSiu-kái

Aurelia aurita (Cnidaria) Luc Viatour.jpg
Aurelia aurita, chúi-bó ē-kha--ê bu̍t-chióng.

Hip-siòng: Luc Viatour

3 goe̍h 26 ji̍tSiu-kái

Total internal reflection of Chelonia mydas.jpg
Le̍k hái-ku

Hip-siòng: Mbz1

3 goe̍h 27 ji̍tSiu-kái

AS8-13-2329.jpg
goe̍h-kiû piáu-bīn khoàⁿ tē-kiû.

Hip-siòng: William Anders

3 goe̍h 28 ji̍tSiu-kái

Pomegranate02 edit.jpg
Sia̍h-liû

Hip-siòng: Fir0002

3 goe̍h 29 ji̍tSiu-kái

Flaming cocktails.jpg
Koe-boé-chiú tī-leh jiân-sio.

Hip-siòng: Nik Frey (niksan)

3 goe̍h 30 ji̍tSiu-kái

Biandintz eta zaldiak - modified2.jpg

Hip-siòng: bianditz

3 goe̍h 31 ji̍tSiu-kái

Synchiropus splendidus 2 Luc Viatour.jpg
Synchiropus splendidus

Hip-siòng: Luc Viatour