Pak Bí-chiu

(Tùi Pak-bí choán--lâi)

Pak Bí-chiu (kán-chheng Pak-bí) tāi-lio̍k tī pak Thài-pêng-iûⁿ, pak Tāi-se-iûⁿ tiong-kan. Pak-hong ū Pak-ke̍k-iûⁿ, lâm-hong ū Caribe-hái. Panamá Tē-kiap sio-chiap Lâm, Pak Bí-chiu. Pak Bí-chiu mā ē-sái kóng sī Bí-chiu tāi-lio̍k ê 1 pō·-hūn. Tiong Bí-chiu it-poaⁿ jīn-ûi sī Pak Bí-chiu ê siāng lâm-pêng tē-tài.

Pak Bí-chiu
Area 24,709,000 km2 (9,540,000 sq mi) (3rd)
Population 592,296,233 (2021; 4th)
Population density 25.7/km2 (66.4/sq mi) (2021)[lower-alpha 1]
GDP (PPP) $30.61 trillion (2022 est.; 2nd)[1]
GDP (nominal) $29.01 trillion (2022 est.; 2nd)[2]
GDP per capita $57,410 (2022 est.; 2nd)[c][3]
Religions
Demonym North American
Countries 23 sovereign states
Dependencies 23 non-sovereign territories
Languages English, Spanish, French, Dutch, Danish, indigenous languages, and many others
Time zones UTC−10:00 to UTC±00:00
Largest cities List of urban areas:[5]
UN M49 code 003 – North America
019Americas
001World
Map of populous North America showing physical, political and population characteristics as per 2018

Bīn-chek pâi tē-3-ūi (24,230,000 km2); jîn-kháu tī 2001 nî pâi tē-4-ūi.

Anglo Bí-chiu chí Bí-kok, Canada téng-téng ê Bí-chiu Eng-gí kok-ka.

Chèng-tī tan-ūi

siu-kái

Tāi-lio̍k chú-thé

siu-kái

Hái-tó

siu-kái

Pak Bí-chiu tang-lâm-hong ê chi̍t-kóa-á tó-sū hō-chò Caribe Tē-khu, Se Ìn-tō͘ a̍h sī Antilles:

Tī Tāi-se-iûⁿ m̄-koh hông tòng-chò Pak Bí-chiu ê 1 pō͘-hūn:

Siong-koan ê bûn-chiuⁿ

siu-kái

Tsù-sik

siu-kái
  1. This North American density figure is based on a total land area of 23,090,542 km2 only, considerably less than the total combined land and water area of 24,709,000 km2.

Tsù-kái

siu-kái
  1. "GDP PPP, current prices". International Monetary Fund. 2021. goân-loē-iông tī 22 January 2021 hőng khó͘-pih. 16 January 2022 khòaⁿ--ê. 
  2. "GDP Nominal, current prices". International Monetary Fund. 2021. goân-loē-iông tī 25 February 2017 hőng khó͘-pih. 16 January 2022 khòaⁿ--ê. 
  3. "Nominal GDP per capita". International Monetary Fund. 2021. goân-loē-iông tī 11 January 2020 hőng khó͘-pih. 16 January 2022 khòaⁿ--ê. 
  4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 "Religious Composition by Country, 2010-2050". www.pewforum.org. goân-loē-iông tī 21 December 2019 hőng khó͘-pih. 2022-02-17 khòaⁿ--ê. 
  5. "Demographia.com" (PDF). goân-loē-iông (PDF) tī 14 August 2011 hőng khó͘-pih. 13 August 2015 khòaⁿ--ê. 

Guā-pōo lên-ket

siu-kái