Synthebot ê kòng-hiàn

該使用者共計編輯 2,498 次,帳號於2008-nî 9-goe̍h 17-ji̍t (pài-saⁿ) 建立。
Chhoē chhut kòng-hiànHiànAm
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

2013-nî 1-goe̍h 20-ji̍t (lé-pài)

2013-nî 1-goe̍h 13-ji̍t (lé-pài)

2013-nî 1-goe̍h 1-ji̍t (pài-jī)

2012-nî 12-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 12-goe̍h 27-ji̍t (pài-sì)

2012-nî 12-goe̍h 26-ji̍t (pài-saⁿ)

2012-nî 12-goe̍h 23-ji̍t (lé-pài)

2012-nî 12-goe̍h 19-ji̍t (pài-saⁿ)

2012-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 12-goe̍h 11-ji̍t (pài-jī)

2012-nî 12-goe̍h 7-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 11-goe̍h 27-ji̍t (pài-jī)

2012-nî 11-goe̍h 26-ji̍t (pài-it)

2012-nî 11-goe̍h 25-ji̍t (lé-pài)

2012-nî 11-goe̍h 24-ji̍t (pài-la̍k)

2012-nî 11-goe̍h 23-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 11-goe̍h 20-ji̍t (pài-jī)

2012-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (pài-it)

2012-nî 11-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 11-goe̍h 15-ji̍t (pài-sì)

2012-nî 11-goe̍h 14-ji̍t (pài-saⁿ)

2012-nî 11-goe̍h 13-ji̍t (pài-jī)

2012-nî 11-goe̍h 8-ji̍t (pài-sì)

2012-nî 11-goe̍h 7-ji̍t (pài-saⁿ)

2012-nî 11-goe̍h 6-ji̍t (pài-jī)

2012-nî 11-goe̍h 4-ji̍t (lé-pài)

2012-nî 11-goe̍h 3-ji̍t (pài-la̍k)

2012-nî 11-goe̍h 2-ji̍t (Pài-gō͘)

Tùi āu-piah | Tùi thâu-chêng) Khoàⁿ (khah sin ê 50 hāng) () (20 | 50 | 100 | 250 | 500).