1979 nî

(Tùi 1979 choán--lâi)
Sè-kí: 19 sè-kí · 20 sè-kí · 21 sè-kí
Nî-tāi: 1950 nî-tāi 1960 nî-tāi · 1970 nî-tāi · 1980 nî-tāi 1990 nî-tāi
: 1974 1975 1976 1977 1978 · 1979 nî · 1980 1981 1982 1983 1984

Sū-kiāⁿ

1 goe̍h

Siông-sè: 1979 nî 1 goe̍h

2 goe̍h

Siông-sè: 1979 nî 2 goe̍h

3 goe̍h

Siông-sè: 1979 nî 3 goe̍h

4 goe̍h

Siông-sè: 1979 nî 4 goe̍h

5 goe̍h

Siông-sè: 1979 nî 5 goe̍h

6 goe̍h

Siông-sè: 1979 nî 6 goe̍h

7 goe̍h

Siông-sè: 1979 nî 7 goe̍h

8 goe̍h

Siông-sè: 1979 nî 8 goe̍h

9 goe̍h

Siông-sè: 1979 nî 9 goe̍h

10 goe̍h

Siông-sè: 1979 nî 10 goe̍h

11 goe̍h

Siông-sè: 1979 nî 11 goe̍h

12 goe̍h

Siông-sè: 1979 nî 12 goe̍h

Bô ji̍t-kî

Chhut-sì

Bô ji̍t-kî

Kòe-sin

Bô ji̍t-kî