1631 nî

Sè-kí: 16 sè-kí · 17 sè-kí · 18 sè-kí
Nî-tāi: 1610 nî-tāi 1620 nî-tāi · 1630 nî-tāi · 1640 nî-tāi 1650 nî-tāi
: 1626 1627 1628 1629 1630 · 1631 nî · 1632 1633 1634 1635 1636

1631 nîpêng-nî.

Sū-kiāⁿSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

  • Chúi-chheⁿ Kòe-tō͘ (Transit of Mercury), Chúi-chheⁿ tī tē-kiû téng khòaⁿ tio̍h thong kòe Thài-iông ê hiān-siōng.

Chhut-sìSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái