Lūi-pia̍t:Thian-bûn-ha̍k

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Thian-bûn-ha̍k.

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Thian-bûn-ha̍k

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 28 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 28 lūi.

C

G

H

L

M

S

T

Ú