Lūi-pia̍t:Hâm 14 hāng ê sìn-kù khòng-chè

Hâm 14-ê hāng-bo̍k ê {{Authority control}}.

Tī "Hâm 14 hāng ê sìn-kù khòng-chè" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 142 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 142 ia̍h.