Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 40 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 40 lūi.

 

B

C

H

K

L

P

S

T

W

Ē

Ū

Tī "Wikipedia koán-lí" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 82 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 82 ia̍h.