Lūi-pia̍t:Hâm BNF sek-pia̍t-hō ê Wikipedia bûn-chiuⁿ

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Wikipedia:Sìn-kù khòng-chè.

Tī "Hâm BNF sek-pia̍t-hō ê Wikipedia bûn-chiuⁿ" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 200 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 1,938 ia̍h.

(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h
(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h