2018 nî

(Tùi 2018 nî 3 goe̍h choán--lâi)
Sè-kí: 20 sè-kí · 21 sè-kí · 22 sè-kí
Nî-tāi: 1990 nî-tāi 2000 nî-tāi · 2010 nî-tāi · 2020 nî-tāi 2030 nî-tāi
: 2013 2014 2015 2016 2017 · 2018 nî · 2019 2020 2021 2022 2023

Sū-kiāⁿSiu-kái

1 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2018 nî 1 goe̍h

2 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2018 nî 2 goe̍h

3 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2018 nî 3 goe̍h

4 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2018 nî 4 goe̍h

5 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2018 nî 5 goe̍h

6 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2018 nî 6 goe̍h

7 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2018 nî 7 goe̍h

8 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2018 nî 8 goe̍h

9 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2018 nî 9 goe̍h

10 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2018 nî 10 goe̍h
  • Pa-se chèng-tī-ka Jair Bolsonaro tī 10 goe̍h 28 ê tâu-phiò tang-tiong tit tio̍h 55% ê chi-chhî, tòng-soán Pa-se Chóng-thóng.
  • Ethiopia ê kok-hōe tī 10 goe̍h 25 soán chhut hit kok ê thâu-chi̍t-ê cha-bó͘ chóng-thóng Sahle-Work Zewde.

11 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2018 nî 11 goe̍h

12 goe̍hSiu-kái

Siông-sè: 2018 nî 12 goe̍h

Jîn-bu̍tSiu-kái

Chhut-sìSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Chham-chiàuSiu-kái

Siong-koanSiu-kái