1947 nî

(Tùi 1947 choán--lâi)
Sè-kí: 19 sè-kí · 20 sè-kí · 21 sè-kí
Nî-tāi: 1920 nî-tāi 1930 nî-tāi · 1940 nî-tāi · 1950 nî-tāi 1960 nî-tāi
: 1942 1943 1944 1945 1946 · 1947 nî · 1948 1949 1950 1951 1952

1947 nî sī chi̍t-ê pêng-siông-nî, thâu 1 ji̍t sī pài-saⁿ.

Sū-kiāⁿSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

  • Dora Sím-phòaⁿ, Bi-kok chiam-tùi Nazi só͘ khui ê chiàn-cheng-chōe sím-phòaⁿ.

Chhut-sìSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái

Kòe-sinSiu-kái

Bô ji̍t-kîSiu-kái