Lâng ê gí-giân.

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Category:Languages

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 37 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 37 lūi.

A

B

C

E

G

H

I

J

K

L

M

P

R

S

T

Tī "Giân-gú" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 200 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 251 ia̍h.

(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h
(chêng chi̍t ia̍h)(āu chi̍t ia̍h