Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 11 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 11 lūi.

C

H

K

L

S

T

Tī "Chiàn-cheng" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 160 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 160 ia̍h.