Pang-chān:國家GDP(PPP)列單

(Tùi 國家GDP (PPP) 列單 choán--lâi)


下跤是國家GDP(PPP)列單。

 
Kok-ka kap i-lāi-tē ê GDP (PPP)
   > $20兆
   $10–$20兆
   $5–$10兆
   $2–$5兆
   $1–$2兆
   $5000億 – $1兆
   $2500–$5000億
   $1000–$2500億
   $500–$1000億
   $250–$500億
   $50–$250億
   < $50億
國家抑依賴地个GDP(PPP,US$百萬)
國家(抑依賴地) 分區 大陸 IMF[1] 世界銀行[2] CIA[3]
估計 估計 估計
  中國 東亞洲 亞洲 26,656,766 2021 24,273,360 2020 23,009,780 2020
  美國 北美洲 美洲 22,675,271 2021 20,936,600 2020 19,846,720 2020
  歐洲聯盟 歐洲 20,918,062 2021 20,046,175 2020 19,885,625 2019
  印度 南亞洲 亞洲 10,181,166 2021 9,907,028 2020 8,443,360 2020
  日本 東亞洲 亞洲 5,585,786 2021 5,328,033 2019 5,224,850 2019
  德國 西歐洲 歐洲 4,743,673 2021 4,469,546 2020 4,238,800 2020
  露西亞 東歐洲 歐洲 4,328,122 2021 4,133,084 2020 3,875,690 2020
  印尼 東南亞洲 亞洲 3,507,239 2021 3,302,377 2020 3,130,470 2020
  巴西 南美洲 美洲 3,328,459 2021 3,153,597 2020 2,989,430 2020
  法國 西歐洲 歐洲 3,231,927 2021 3,115,307 2020 2,832,170 2020
  聯合王國 北歐洲 歐洲 3,174,921 2021 3,019,057 2020 2,797,980 2020
  土耳其 西亞洲 亞洲 2,749,570 2021 2,371,568 2020 2,393,960 2020
  墨西哥 中美洲 美洲 2,613,797 2021 2,428,201 2020 2,306,320 2020
  義大利 南歐洲 歐洲 2,610,563 2021 2,491,740 2020 2,322,140 2020
  大韓民國 東亞洲 亞洲 2,436,872 2021 2,233,001 2020 2,187,800 2020
  加拿大 北美洲 美洲 1,978,816 2021 1,827,010 2020 1,742,790 2020
  西班牙 南歐洲 歐洲 1,959,037 2021 1,815,204 2020 1,714,860 2020
  Saudi阿拉伯 西亞洲 亞洲 1,705,519 2021 1,627,982 2020 1,543,240 2020
  澳洲 澳洲佮紐西蘭 大洋洲 1,415,564 2021 1,349,040 2020 1,250,900 2020
  臺灣 東亞洲 亞洲 1,403,663 2021 N/A 1,143,277 2019
  波蘭 東歐洲 歐洲 1,363,766 2021 1,300,375 2020 1,223,460 2020
  埃及 北非洲 非洲 1,346,225 2021 1,290,208 2020 1,223,040 2020
  泰國 東南亞洲 亞洲 1,329,324 2021 1,272,885 2020 1,206,620 2020
  (lang) 西亞洲 亞洲 1,148,580 2021 1,101,658 2020 1,044,310 2020
  越南 東南亞洲 亞洲 1,148,054 2021 842,042 2020 798,210 2020
  奈及利亞 西非洲 非洲 1,116,255 2021 1,069,189 2020 1,013,530 2020
  巴基斯坦 南亞洲 亞洲 1,370,075 2021 1,077,210 2020 945,480 2020
  荷蘭 西歐洲 歐洲 1,055,502 2021 1,033,018 2020 945,480 2020
  阿根廷 南美洲 美洲 1,015,008 2021 942,367 2020 893,310 2020
  菲律賓 東南亞洲 亞洲 1,000,617 2021 919,424 2020 871,560 2020
  馬來西亞 東南亞洲 亞洲 978,781 2021 902,586 2020 855,600 2020
  孟加拉 南亞洲 亞洲 966,485 2021 837,064 2020 793,490 2020
  哥倫比亞 南美洲 美洲 780,262 2021 741,128 2020 683,940 2020
  南非國 南非洲 非洲 753,113 2021 717,389 2020 680,040 2020
  阿拉伯聯合頭儂國 西亞洲 亞洲 683,182 2021 683,523 2019 655,790 2019
  瑞西 西歐洲 歐洲 660,862 2021 616,263 2020 590,710 2020
  羅馬尼 東歐洲 歐洲 636,481 2021 616,110 2020 556,070 2020
  白耳義 西歐洲 歐洲 623,720 2021 600,544 2020 557,110 2020
  新加坡 東南亞洲 亞洲 600,063 2021 560,200 2020 531,040 2020
  瑞典 北歐洲 歐洲 589,751 2021 564,916 2020 524,750 2020
  烏克蘭 東歐洲 歐洲 576,106 2021 545,057 2020 516,680 2020
  (sat) 中亞洲 亞洲 526,746 2021 501,279 2020 475,180 2020
  奧地利 西歐洲 歐洲 517,860 2021 491,315 2020 463,120 2020
  阿爾及利亞 北非洲 非洲 514,748 2021 494,125 2020 468,400 2020
  愛爾蘭 北歐洲 歐洲 500,270 2021 467,567 2020 447,970 2020
  智利 南美洲 美洲 491,535 2021 479,199 2020 445,880 2020
  香港 東亞洲 亞洲 472,395 2021 443,204 2020 420,130 2020
  捷克 東歐洲 歐洲 460,933 2021 446,544 2020 409,970 2020
  秘魯 南美洲 美洲 439,262 2021 391,680 2020 371,290 2020
  伊拉克 西亞洲 亞洲 413,316 2021 392,713 2020 372,270 2020
  以色列 西亞洲 亞洲 399,488 2021 385,773 2020 353,390 2020
  挪威 北歐洲 歐洲 374,994 2021 339,972 2020 342,060 2020
  葡萄牙 南歐洲 歐洲 370,497 2021 355,500 2020 331,640 2020
  丹麥 北歐洲 歐洲 359,048 2021 352,208 2020 326,200 2020
  匈牙利 東歐洲 歐洲 342,708 2021 322,562 2020 302,320 2020
  希臘 南歐洲 歐洲 325,304 2021 305,005 2020 292,400 2020
  斯里蘭卡 南亞洲 亞洲 306,997 2021 289,888 2020 274,800 2020
  Ethiopia 東非洲 非洲 293,485 2021 278,552 2020 264,050 2020
  摩洛哥 北非洲 非洲 291,495 2021 273,663 2020 259,420 2020
  芬蘭 北歐洲 歐洲 286,858 2021 282,563 2020 261,390 2020
  緬甸 東南亞洲 亞洲 258,677 2021 260,816 2020 277,909 2019
  Qatar 西亞洲 亞洲 273,040 2021 259,147 2020 255,010 2019
  Uzbekistan 中亞洲 亞洲 270,013 2021 252,573 2020 235,021 2019
  Kenya 東非洲 非洲 262,669 2021 239,401 2020 227,638 2019
  紐西蘭 Ò-chiu kap New Zealand 大洋洲 226,566 2021 224,989 2020 210,877 2019
  安哥拉 中非洲 非洲 219,841 2021 214,895 2020 212,285 2019
  科威特 西亞洲 亞洲 208,323 2021 218,608 2019 209,738 2019
  多明尼加共和國 Caribe地區 美洲 208,957 2021 194,576 2020 197,735 2019
  Ecuador 南美洲 美洲 201,194 2021 192,246 2020 197,631 2019
  白羅斯 東歐洲 歐洲 192,626 2021 189,854 2020 181,286 2019
  斯洛 (ba̍k) 東歐洲 歐洲 190,277 2021 173,768 2020 178,513 2019
  Sudan 北非洲 非洲 185,742 2021 186,087 2020 168,280 2019
  Ghana 西非洲 非洲 186,682 2021 173,894 2020 164,640 2019
  勃牙利 東歐洲 歐洲 174,998 2021 168,799 2020 161,654 2019
  Tanzania 東非洲 非洲 171,006 2021 161,177 2020 149,785 2019
  瓜地馬拉 中美洲 美洲 158,570 2021 149,267 2020 143,416 2019
  亞塞拜然 西亞洲 亞洲 151,866 2021 146,111 2020 138,510 2020
  象牙海岸 西非洲 非洲 156,038 2021 143,979 2020 134,048 2019
  Venezuela 南美洲 美洲 144,737 2021 506,339 2011 269,068 2018
  阿曼 西亞洲 亞洲 138,998 2021 141,533 2019 135,814 2019
  古巴 Caribe地區 美洲 N/A N/A 137,000 2017
  巴拿馬 中美洲 美洲 131,807 2021 115,531 2020 133,587 2019
  柯智亞 南歐洲 歐洲 142,285 2021 115,361 2020 126,625 2019
  突尼西亞 北非洲 非洲 127,325 2021 121,279 2020 125,783 2019
  瑟輝亞 南歐洲 歐洲 119,532 2021 132,850 2020 116,339 2019
  波多利哥 Caribe地區 美洲 112,273 2021 112,683 2020 110,238 2019
  列宙峇 北歐洲 歐洲 114,035 2021 108,252 2020 103,756 2019
  尼泊爾 南亞洲 亞洲 122,629 2021 116,802 2020 97,749 2019
  約旦 西亞洲 亞洲 109,296 2021 105,660 2020 101,738 2019
  Costa Rica 中美洲 美洲 107,095 2021 107,138 2020 99,146 2019
  烏干達 東非洲 非洲 114,896 2021 105,075 2020 96,838 2019
  Bolivia 南美洲 美洲 105,063 2021 97,672 2020 100,445 2019
  利比亞 北非洲 非洲 92,083 2021 74,532 2020 102,842 2019
  Cameroon 中非洲 非洲 101,950 2021 100,151 2020 94,248 2019
  剛果民主共和國 中非洲 非洲 106,138 2021 101,302 2020 95,291 2019
  黎巴嫩 西亞洲 亞洲 78,931 2021 83,876 2020 99,761 2019
  巴拉圭 南美洲 美洲 98,929 2021 92,815 2020 89,362 2019
  突勉 中亞洲 亞洲 104,539 2021 96,235 2019 86,858 2018
  敘利亞 西亞洲 亞洲 136,344 2021 N/A 50,280 2015
  斯洛綿 南歐洲 歐洲 85,889 2021 83,151 2020 81,614 2019
  阿富汗 南亞洲 亞洲 83,370 2021 81,268 2020 78,557 2019
  烏拉圭 南美洲 美洲 83,170 2021 79,184 2020 74,638 2019
  巴林 西亞洲 亞洲 77,624 2021 73,476 2020 73,870 2019
  盧森堡 西歐洲 歐洲 78,309 2021 74,836 2020 70,966 2019
  柬埔寨 東南亞洲 亞洲 78,065 2021 73,932 2020 72,356 2019
  澳門 東亞洲 亞洲 61,623 2021 37,537 2020 79,392 2019
  葉門 西亞洲 亞洲 64,042 2021 92,756 2013 73,630 2017
  Zambia 東非洲 非洲 64,638 2021 63,417 2020 61,985 2019
  栗美國 北歐洲 歐洲 63,539 2021 60,886 2020 59,102 2019
  寮國 東南亞洲 亞洲 62,797 2021 59,910 2020 56,110 2019
  Senegal 西非洲 非洲 62,412 2021 58,291 2020 55,324 2019
  El Salvador 中美洲 美洲 57,952 2021 55,126 2020 56,636 2019
  Gruzia 西亞洲 亞洲 58,226 2021 55,201 2020 55,776 2019
  Honduras 中美洲 美洲 57,649 2021 53,689 2020 55,825 2019
  Bosnia kap Herzegovina 南歐洲 歐洲 51,996 2021 51,219 2020 49,224 2019
  Estonia 北歐洲 歐洲 52,813 2021 51,106 2020 48,987 2019
  Mali 西非洲 非洲 49,987 2021 47,357 2020 45,637 2019
  Burkina Faso 西非洲 非洲 50,225 2021 47,642 2020 44,266 2019
  Madagascar 東非洲 非洲 46,350 2021 44,114 2020 44,419 2019
  Benin 西非洲 非洲 44,616 2021 42,500 2020 38,794 2019
  Botswana 南非洲 非洲 43,389 2021 39,791 2020 40,928 2019
  Zimbabwe 東非洲 非洲 41,794 2021 43,034 2020 41,533 2019
  Albania 南歐洲 歐洲 43,553 2021 39,211 2020 39,859 2019
  Mozambique 東非洲 非洲 43,041 2021 40,536 2020 38,420 2020
  蒙古 東亞洲 亞洲 42,412 2021 39,669 2020 39,723 2019
  Armenia 西亞洲 亞洲 40,500 2021 39,364 2020 40,384 2019
  Malta 南歐洲 歐洲 23,501 2021 22,398 2020 22,133 2019
  Papua New Guinea Melanesia 大洋洲 35,464 2021 38,709 2020 38,218 2019
  Trinidad kap Tobago Caribe地區 美洲 36,413 2021 35,031 2020 36,514 2019
  居比路 西亞洲 亞洲 37,271 2021 34,385 2020 35,353 2019
  Nicaragua 中美洲 美洲 36,964 2021 36,899 2020 35,392 2019
  Pak Macedonia 南歐洲 歐洲 36,673 2021 35,265 2020 34,333 2019
  Moldova 東歐洲 歐洲 35,906 2021 34,036 2020 34,680 2019
  Guinea 西非洲 非洲 39,093 2021 37,002 2020 32,720 2019
  Kyrgyzstan 中亞洲 亞洲 35,419 2021 32,728 2020 33,918 2019
  Tajikistan 中亞洲 亞洲 37,235 2021 36,800 2020 31,502 2019
  Haiti Caribe地區 美洲 34,189 2021 33,357 2020 32,724 2019
  Gabon 中非洲 非洲 34,676 2021 33,810 2020 32,480 2019
  Niger 西非洲 非洲 33,162 2021 30,563 2020 28,544 2019
  Palestine Kok 西亞洲 亞洲 29,582 2021 27,332 2020 21,220 2014
Pang-bô͘:Obsolete source
  Rwanda 東非洲 非洲 31,848 2021 28,676 2020 28,118 2019
  Mauritius 東非洲 非洲 27,909 2021 25,997 2020 28,947 2019
  Jamaica Caribe地區 美洲 28,209 2021 27,307 2020 28,779 2019
  Bûn-lâi 東南亞洲 亞洲 29,731 2021 28,726 2020 26,906 2019
  Chad 中非洲 非洲 27,421 2021 26,337 2020 25,190 2019
  Chhiah-tō Guinea 中非洲 非洲 26,485 2021 25,172 2020 25,164 2019
  Namibia 南非洲 非洲 24,843 2021 23,839 2020 24,040 2019
  Mauritania 西非洲 非洲 25,409 2021 24,443 2020 23,520 2019
  Fiji Melanesia 大洋洲 11,126 2021 10,400 2020 12,178 2019
  冰島 北歐洲 歐洲 21,520 2021 20,233 2020 20,187 2019
  Kosovo 南歐洲 歐洲 21,680 2021 20,182 2020 20,396 2019
  Malawi 東非洲 非洲 21,576 2021 30,004 2020 19,741 2019
  Congo 中非洲 非洲 20,005 2021 20,078 2020 19,763 2019
  Somalia 東非洲 非洲 14,574 2021 13,909 2020 20,440 2017
  Lâm Sudan 東非洲 非洲 11,693 2021 13,231 2015 20,010 2017
  Togo 西非洲 非洲 19,199 2021 18,409 2020 12,904 2019
  Bahamas Caribe地區 美洲 13,254 2021 12,762 2020 14,450 2019
  Sierra Leone 西非洲 非洲 14,449 2021 13,868 2020 13,425 2019
  Montenegro 南歐洲 歐洲 13,313 2021 12,787 2020 13,357 2019
  Guyana 南美洲 美洲 18,357 2021 15,500 2020 10,240 2019
  朝鮮民主主義人民共和國 東亞洲 亞洲 12,100 2021 N/A 40,000 2015
  New Caledonia Melanesia 大洋洲 N/A N/A 11,110 2017
  Eswatini 南非洲 非洲 10,424 2021 10,272 2020 9,898 2019
  Maldives 南亞洲 亞洲 8,972 2021 7,441 2020 10,370 2019
  Suriname 南美洲 美洲 8,992 2021 9,982 2020 9,606 2019
  Bhutan 南亞洲 亞洲 8,977 2021 8,880 2020 9,029 2019
  Burundi 東非洲 非洲 9,446 2021 9,170 2020 8,667 2019
  Eritrea 東非洲 非洲 6,706 2021 5,224 2011 9,702 2017
  Monaco 西歐洲 歐洲 N/A N/A 7,672 2015
  Liberia 西非洲 非洲 7,706 2021 7,223 2020 7,049 2019
  Man-tó 北歐洲 歐洲 N/A N/A 6,792 2015
  Lesotho 南非洲 非洲 5,904 2021 5,152 2020 5,747 2019
  Guam Micronesia 大洋洲 N/A N/A 5,793 2016
  Djibouti 東非洲 非洲 6,040 2021 5,713 2020 5,388 2019
  Gambia 西非洲 非洲 5,942 2021 5,505 2020 5,218 2019
  Jersey 北歐洲 歐洲 N/A N/A 5,569 2016
  Hoat-kok léng Polynesia Polynesia 大洋洲 N/A N/A 5,490 2017
  Bermuda 北美洲 美洲 N/A 5,449 2019 5,228 2019
  Liechtenstein 西歐洲 歐洲 N/A N/A 4,978 2014
Pang-bô͘:Obsolete source
  Tiong-hui Kiōng-hô-kok 中非洲 非洲 4,985 2021 4,731 2020 4,483 2019
  Cayman Kûn-tó Caribe地區 美洲 N/A 4,985 2019 4,591 2018
  Tang Timor 東南亞洲 亞洲 4,192 2021 4,424 2020 4,593 2019
  Barbados Caribe地區 美洲 4,136 2021 3,902 2020 4,488 2019
  Guinea-Bissau 西非洲 非洲 4,469 2021 3,835 2020 3,821 2019
  Cabo Verde 西非洲 非洲 3,852 2021 3,546 2020 3,944 2019
  Curaçao Caribe地區 美洲 N/A 4,020 2019 3,856 2019
  Aruba Caribe地區 美洲 3,499 2021 4,098 2017 4,158 2017
  Bí-kok léng Virgin Kûn-tó Caribe地區 美洲 N/A N/A 3,872 2016
  Guernsey 北歐洲 歐洲 N/A N/A 3,465 2015
  Andorra 南歐洲 歐洲 N/A N/A 3,327 2015
  Seychelles 東非洲 非洲 2,561 2021 2,530 2020 2,852 2019
  Saint Lucia Caribe地區 美洲 2,539 2021 2,377 2020 2,823 2019
  Belize 中美洲 美洲 2,626 2021 2,567 2020 2,734 2019
  Comoros 東非洲 非洲 2,785 2021 2,881 2020 2,603 2019
  Greenland 北美洲 美洲 N/A N/A 2,413 2015
  Antigua kap Barbuda Caribe地區 美洲 1,804 2021 1,855 2020 2,127 2019
  San Marino 南歐洲 歐洲 2,086 2021 2,148 2019 2,008 2018
  Gibraltar 南歐洲 歐洲 N/A N/A 2,044 2014
Pang-bô͘:Obsolete source
  Faroe Kûn-tó 北歐洲 歐洲 N/A N/A 2,001 2014
Pang-bô͘:Obsolete source
  Grenada Caribe地區 美洲 1,747 2021 1,788 2020 1,908 2019
  Só͘-lô-bûn Kûn-tó Melanesia 大洋洲 1,662 2021 1,799 2020 1,783 2019
  Sint Maarten Caribe地區 美洲 N/A 1,471 2018 1,436 2018
  Saint Vincent kap Grenadines Caribe地區 美洲 1,418 2021 1,417 2020 1,380 2019
  Saint Kitts kap Nevis Caribe地區 美洲 1,196 2021 1,305 2020 1,396 2019
  Pak Mariana Kûn-tó Micronesia 大洋洲 N/A N/A 1,242 2016
  Samoa Polynesia 大洋洲 1,077 2021 1,336 2019 1,285 2019
  Turks kap Caicos Kûn-tó Caribe地區 美洲 N/A 863 2020 1,117 2019
  Vanuatu Melanesia 大洋洲 816 2021 895 2020 945 2019
  São Tomé kap Príncipe 中非洲 非洲 875 2021 937 2020 853 2019
  Dominica Caribe地區 美洲 841 2021 751 2020 855 2019
  Tonga Polynesia 大洋洲 616 2021 695 2019 667 2019
  Bí-kok léng Samoa Polynesia 大洋洲 N/A N/A 658 2016
  Saint-Martin Caribe地區 美洲 N/A N/A 562 2005
Pang-bô͘:Obsolete source
  Eng-kok léng Virgin Kûn-tó Caribe地區 美洲 N/A N/A 500 2017
  Micronesia Micronesia 大洋洲 354 2021 411 2019 390 2018
  Cook Kûn-tó Polynesia 大洋洲 N/A N/A 300 2016
  Palau Micronesia 大洋洲 229 2021 330 2019 316 2019
  Kiribati Micronesia 大洋洲 270 2021 289 2020 267 2019
  Saint-Pierre kap Miquelon 北美洲 美洲 N/A N/A 261 2015
  Marshall Kûn-tó Micronesia 大洋洲 210 2021 247 2019 227 2018
  Falkland Kûn-tó 南美洲 美洲 N/A N/A 206 2015
  Anguilla Caribe地區 美洲 N/A N/A 175 2009
Pang-bô͘:Obsolete source
  Montserrat Caribe地區 美洲 N/A N/A 167 2011
Pang-bô͘:Obsolete source
  Nauru Micronesia 大洋洲 132 2021 152 2019 145 2019
  Wallis kap Futuna Polynesia 大洋洲 N/A N/A 60 2004
Pang-bô͘:Obsolete source
  Tuvalu Polynesia 大洋洲 52 2021 55 2020 49 2019
  Saint Helena 西非洲 非洲 N/A N/A 31 2009
Pang-bô͘:Obsolete source

Chù-kha

siu-kái
  • ^2 IMF estimate.
  • ^3 Data excludes French Polynesia.
  • ^a China's PPP is based on prices for 11 administrative regions, extrapolated to the full country, and an urban/rural breakdown. China's entry does not include the two special administrative regions, namely Hong Kong and Macau. These are listed separately.

Chham-khó

siu-kái
  1. "Report for Selected Countries and Subjects". IMF (ēng Eng-gí). 2021-06-26 khòaⁿ--ê. 
  2. "GDP, PPP (current international $) | Data". data.worldbank.org. 2021-07-02 khòaⁿ--ê. 
  3. "Real GDP (purchasing power parity)". CIA. 2 November 2021 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)